April 4

Faktorpris, vad är det? – förklaring och definition av faktorpriser

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Faktorpris

Faktorpris kan härledas från förädlingsvärde till baspris genom att dra bort övriga produktions­skatter och lägga till övriga produktions­subventioner.
Faktorpriser är alltså marknadspriset minus produktskatter (såsom moms eller punktskatter) och andra produktionsskatter (såsom fastighetsskatter och viktskatter)).
Förädlingsvärdet till faktorpris mäter producenternas totala intäkter efter att övriga produktionsskatter dragits bort och övriga produktionssubventioner räknats in.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)