Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

Faktorpris

Faktorpris kan härledas från förädlingsvärde till baspris genom att dra bort övriga produktions­skatter och lägga till övriga produktions­subventioner.
Faktorpriser är alltså marknadspriset minus produktskatter (såsom moms eller punktskatter) och andra produktionsskatter (såsom fastighetsskatter och viktskatter)).
Förädlingsvärdet till faktorpris mäter producenternas totala intäkter efter att övriga produktionsskatter dragits bort och övriga produktionssubventioner räknats in.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter