September 26

Fientligt bud, vad är det? – definition och förklaring av fientliga buden

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Fientligt bud

Fientligt bud betyder att någon vill köpa aktierna i ett företag och inte har förankrat detta med ägarna och ledningen i bolaget dem vill köpa.
Fientliga bud är vanligare utomlands än här hemma i Sverige även om det också händer här.
Ett fientligt bud går som vanligt ut till alla aktieägare som kan sälja sina aktier till det pris som erbjuds.
Fientligt bud betyder på engelska hostile bids.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)