April 4

Fientligt bud, vad är det? – definition och förklaring av fientliga buden

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Fientligt bud

Fientligt bud betyder att någon vill köpa aktierna i ett företag och inte har förankrat detta med ägarna och ledningen i bolaget dem vill köpa.
Fientliga bud är vanligare utomlands än här hemma i Sverige även om det också händer här.
Ett fientligt bud går som vanligt ut till alla aktieägare som kan sälja sina aktier till det pris som erbjuds.
Fientligt bud betyder på engelska hostile bids.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan