Fientligt bud

Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

Fientligt bud

Fientligt bud betyder att någon vill köpa aktierna i ett företag och inte har förankrat detta med ägarna och ledningen i bolaget dem vill köpa.
Fientliga bud är vanligare utomlands än här hemma i Sverige även om det också händer här.
Ett fientligt bud går som vanligt ut till alla aktieägare som kan sälja sina aktier till det pris som erbjuds.
Fientligt bud betyder på engelska hostile bids.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter