Fientligt bud, vad är det? – definition och förklaring

Fientligt bud betyder att någon vill köpa aktierna i ett företag och inte har förnkrat detta med ägarna och ledningen i bolaget.

Fientliga bud är vanligare utomlands än här hemma i Sverige även om det också händer här.

Ett fientligt bud går som vanligt ut till alla aktieägare som kan sälja sina aktier till det pris som erbjuds.

Fientligt bud betyder på engelska hostile bids.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.