Finansiellt sparande

Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Finansiellt sparande

Finansiellt sparande är skillnaden mellan den offentliga sektorns inkomster och utgifter.Finansiellt sparande är ett nationalekonomiskt ord och begrepp som bland annat används för att bedöma ett lands konvergenskriterier.
Finansiellt sparande förekommer även inom hushållsekonomi. Då avses finansiellt sparande som den del av den disponibla inkomsten som inte används till investeringar eller konsumeras.
Finansiellt sparande betyder på engelska financial savings.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter