Finansieringsanalys

Last Updated on 24 November, 2021 by Håkan Samuelsson

Finansieringsanalys

Finansieringsanalys är en redovisning och analys av hur verksamheten har finansierats och hur kapitalet har använts under räkenskapsåret.
En finansieringsanalys visar penningflödena i det senast fastställda bokslutet.
Syftet med att upprätta en finansieringsanalys är att få fram en bild över de verkliga penningflödena under mätperioden.
Finansieringsanalysen berättar om företagets likviditet med måttet kassaflöde och visar hur verksamheten har finansierats under en viss period, till exempel under räkenskapsåret.
Finansieringsanalys heter på engelska financial analysis.
Här hittar du en  ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter