Vad är en Finansmarknad? – Vad du behöver veta om finansmarknader

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Vad är en Finansmarknad?

Finansmarknad är ett samlingsbegrepp för globala marknader där handel sker med värdepapper. Aktiemarknaden är ett exempel på en sådan marknadsplats. En finansmarknad uppstår när aktörer köper och säljer finansiella instrument såsom aktier och värdepapper. Den gamla fysiska marknadsplatsen har i nutid mer och mer ersatts av elektroniska marknadsplatser.
En finansmarknad kan bestå av olika delar såsom