December 14

FIRE – Pensionera dig tidigt i livet med FIRE

Last Updated on 26 August, 2022 by Håkan Samuelsson

FIRE är en förkortning för Financial Independence and Retiring Early. Idén med FIRE syftar till att bli ekonomiskt oberoende innan ordinär pensionsålder. Detta kan bland annat åstadkommas genom passiva inkomster från investeringar man har gjort. Grundtanken bakom FIRE är att man ska kunna ha så pass stort kapital och/eller passiva inkomster att man har råd att bekosta sina utgifter hela livet.

Vad betyder FIRE?

Några vanliga anledningar till att sträva efter FIRE är för att inte behöva jobba lika mycket, eller lika länge, som till den standardiserade pensionsåldern. Istället kan tiden spenderas genom en annan livsstil, att nå andra mål och att ägna sig åt andra saker. En del som strävar efter FIRE gör det genom att kortare perioder jobba mer än vanligt, för att på så sätt kunna få ihop ett större sparkapital. Tanken på FIRE kan i dessa fall fungera motiverande och disciplinerande.
Även i fall där ekonomiskt oberoende inte är slutmålet kan FIRE vara ett användbart förhållningssätt. Det kan till exempel bidra med att man får en tydligare bild av hur ens livsstil ser ut, hur mycket man jobbar och på vad pengarna man tjänar spenderas. Genom att ha koll på detta blir det också möjligt att förändra livsstilen och prioriteringarna om man skulle vilja.

FIRE
FIRE

 

Tillvägagångssätt för att nå FIRE?

En metod man kan använda sig av för att nå FIRE är att först göra en beräkning på hur mycket pengar man kommer behöva per månad resten av sitt liv. Därefter kan man räkna med en kommande värdeutveckling, exempelvis på 4 procent. Vilka summor man kan sträva efter beror på vilken livsstil man kan tänka sig ha, vilka utgifter man kommer ha och hur mycket man kommer ha möjlighet att spara och investera till detta. Detta kan bland annat handla om faktorer som var man vill bo, hur man vill bo och hur mycket pengar man vill ha till godo.
För att kunna få en översiktlig uträkning krävs det att man räknar ut hur många år man vill kunna leva på pengarna i fråga. Man får då fram summan på hur mycket pengar man kommer behöva.

Positiva saker med FIRE

De främsta positiva sakerna som brukar lyftas fram med FIRE är följande:

  • Möjlighet att bli ekonomiskt oberoende i lägre ålder.

 

  • Möjlighet att, på grund av det ekonomiska oberoendet, skapa ett liv och en livsstil bortom arbetslinjen.

 

Negativa saker med FIRE

Som med det mesta finns det även potentiellt negativa saker. Detta gäller även för FIRE. Några nackdelar som brukar lyftas fram är bland annat:

  • Kräver ofta mycket dedikering under lång tid. Detta kan innebära att man jobbar mer än man kanske egentligen vill under vissa perioder.

 

  • För en del människor är arbetsplatsen en viktig knutpunkt och ett betydelsefullt sammanhang av andra skäl än att tjäna pengar. Detta kan vara någonting man eventuellt skulle kunna sakna om man slutade jobba.

Related Posts

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

40 sätt att jobba hemifrån på – tjäna pengar genom att arbeta hemma

40 sätt att jobba hemifrån på – tjäna pengar genom att arbeta hemma

Tjäna Pengar Online 2022 – 80 Sätt att Tjäna Extrapengar på Internet

Tjäna Pengar Online 2022 – 80 Sätt att Tjäna Extrapengar på Internet