April 5

Flytträtt, vad är det? förklaring och definition av flytträtter

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Flytträtt, vad är det? förklaring och definition

Flytträtt innebär att värdet i en befintlig pensionsförsäkring flyttas till en ny pensionsförsäkring.
Flytträtt innebär att du får flytta värdet i din pensionsförsäkring till ett annat försäkringsbolag eller mellan traditionell försäkring och fondförsäkring.
I de flesta fall får du betala en flyttavgift.
Det förekommer också begränsningar som kan innebära att du inte kan flytta. Olika försäkringsbolag kan ha olika regler så det bästa är att kontakta bolaget där man har pensionsförsäkringen. Innan du bestämmer dig för att flytta bör du ta reda på vad det kostar och vilket kapital du får flytta.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Flytträtt
Flytträtt

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser