Fondbolag, vad är det? – Förklaring och definition av fondbolagen

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Fondbolag, vad är det? – Förklaring och definition

Fondbolag är företag som förvaltar förmögenheten i fonder. Fondbolag förvaltar fonder på uppdrag av sina kunder.
Ett fondbolag kan ha flera fonder knutna till sig.
I skrivande stund finns det ungefär 2500 fonder i Sverige spridda på ca 190 fondbolag.
Fondbolag heter på engelska fund management.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.