April 4

Fondförsäkring, vad är det? – Förklaring och definition

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Fondförsäkring, vad är det? – Förklaring och definition

Fondförsäkring är en försäkring där dina pengar placeras i fonder.
En fondförsäkring kan vara en livförsäkring eller en pensionsförsäkring
Skillnaden mellan en fondförsäkring och en traditionell försäkring är att du inte får någon garanti.
Risken i en fondförsäkring ligger med andra ord hos försäkringstagaren och i de placeringar han gör.
I en fondförsäkring bestämmer försäkringstagaren själv placeringen av den del i premien som är sparkapital
Fondförsäkringar har funnit sedan 1989.
Idén med fondförsäkringar kommer från England där det heter unit-linked insurance.
I en fondförsäkring placeras försäkringstagarens kapital i en eller flera fonder.
Fondförsäkring har också en högre andel aktier i placeringarna än i en traditionell försäkring.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Köpkraftsparitet, vad är det? – Förklaring och definition

Köpkraftsparitet, vad är det? – Förklaring och definition

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer