Fondförsäkring, vad är det? – Förklaring och definition

Fondförsäkring är en försäkring där dina pengar placeras i fonder.

En fondförsäkring kan vara en livförsäkring eller en pensionsförsäkring

Skillnaden mellan en fondförsäkring och en traditionell försäkring är att du inte får någon garanti.

Risken i en fondförsäkring ligger med andra ord hos försäkringstagaren och i de placeringar han gör.

I en fondförsäkring bestämmer försäkringstagaren själv placeringen av den del i premien som är sparkapital

Fondförsäkringar har funnit sedan 1989.

Idén med fondförsäkringar kommer från England där det heter unit-linked insurance.

I en fondförsäkring placeras försäkringstagarens kapital i en eller flera fonder.

Fondförsäkring har också en högre andel aktier i placeringarna än i en traditionell försäkring.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.