July 6

Fondförsäkring, vad är det? – Förklaring och definition

Last Updated on 6 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Fondförsäkring, vad är det? – Förklaring och definition

Fondförsäkring är en försäkring där dina pengar placeras i fonder.
En fondförsäkring kan vara en livförsäkring eller en pensionsförsäkring
Skillnaden mellan en fondförsäkring och en traditionell försäkring är att du inte får någon garanti.
Risken i en fondförsäkring ligger med andra ord hos försäkringstagaren och i de placeringar han gör.
I en fondförsäkring bestämmer försäkringstagaren själv placeringen av den del i premien som är sparkapital
Fondförsäkringar har funnit sedan 1989.
Idén med fondförsäkringar kommer från England där det heter unit-linked insurance.
I en fondförsäkring placeras försäkringstagarens kapital i en eller flera fonder.
Fondförsäkring har också en högre andel aktier i placeringarna än i en traditionell försäkring.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Bitcoin förklarad av Keanu Reeves

Bitcoin förklarad av Keanu Reeves

Nya händelser inom spelbranschen

Nya händelser inom spelbranschen