April 4

Fondvärde – vad betyder det?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ett fondvärde talar om hur mycket kapital som totalt förvaltas i en fond och därmed hur mycket den alltså är värd. Nedan kan du lära dig mer om fondvärde, varför det är ett viktigt nyckeltal samt hur du kan använda siffran för att räkna fram andra värden.

När du handlar med fonder hos en bank eller en nätmäklare som Avanza eller Nordnet finns alltid en informations- och analyssida för varje enskild fond. På informationssidan hittas bland annat detaljer om antal ägare, vilka innehav fonden har, dess inriktning, historisk avkastning samt en del finansiella nyckeltal – däribland det så kallade fondvärdet.

Precis som när du investerar i aktier är det viktigt att du vet vad de olika nyckeltalen står för och hur du kan använda dem när du väljer vilka fonder du eventuellt ska investera i.

Fondvärdet visar aktuellt kapital i fonden

Fondvärde är ett tydligt begrepp som tacksamt nog faktiskt är precis vad det låter som – det totala värdet på en fond. Och med det totala värdet menas det samlade kapital som investerats av fondägare (inklusive värdeutveckling) och som för tillfället förvaltas i fonden. Eftersom nya ägare tillkommer med jämna mellanrum, och somliga också lämnar när de säljer andelar, är ett fondvärde aldrig statiskt och konstant. Det förändras när andelar köps och säljs, och också när värdet på fondens tillgångar – exempelvis aktier – stiger eller sjunker. Även utdelningar till fonden har en inverkan på fondvärdet.

Identifiera små och stora fonder med hjälp av fondvärde

Fondvärdet kan dels användas för att bedöma storleken på en fond, dels för att räkna fram pris per enskild fondandel.

I Sverige finns över 750 finansiella fonder registrerade inom olika kategorier (aktier, räntor, valutor etc) och av olika storlekar. Värdespannet på marknaden är stort, där de allra största svenska fonderna har ett fondvärde som är över 1000 gånger så högst som i de allra minsta. När du investerar i fonder finns för- och nackdelar med såväl mindre fonder som större. Större fonder med ett högre fondvärde kan ge stordriftsfördelar som lägre förvaltningsavgift, men kan också upplevas som trögstyrda bjässar. Små fonder kan å sin tur ha lättare att byta inriktning, men saknar också de finansiella muskler och den trygghet som en stor fond kan bringa.

Nä du väljer fonder att investera i är fondvärdet en bra parameter att titta på, men avgörande för en investering bör vara dess inriktning, diversifiering och även historiska avkastning.

Räkna ut värdet per fondandel

För att beräkna aktuellt värde per andel i en fond tar du det totala fondvärdet och dividerar det med antal fondandelar. Genom att beräkna värdet per andel får du snabbt fram precis hur många fondandelar du skulle få för det belopp du tänkt investera.

Räkneexempel fondvärde per andel: 

Totalt fondvärde: 30 miljoner

Antal andelar : 100 000

Värde per fondandel: 30 miljoner / 100 000 = 300 kronor

Har du tänkt investera 5000 kronor i en fond med ett totalt fondvärde och andelsvärde enligt exemplet ovan, får du alltså 16,66 andelar i fonden (5000 kr / 300 kr per andel = 16, 66 andelar).

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK