December 12

5 enkla steg för att förbättra din trading redan nu

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Vill du kunna förbättra din trading för att nå mer framgång och få bättre resultat? Kanske vill du ta hela din handel till nästa nivå – eller vässa till några detaljer för att få det där lyftet du längtar efter. I den här artikeln hittar du tips om 5 steg för att förbättra din trading och med det – kunna tjäna mer pengar. 

Steg 1: Backtesting

Vikten av noggrann backtesting inom trading (och investeringar) kan, enligt vår mening, inte understrykas nog. Utan backtesting kan du nämligen omöjligt veta – eller ens ha en aning om – hur väl din tilltänkta strategi kommer att fungera. En av de absolut vanligaste anledningarna till att majoriteten av alla traders (kortsiktiga handlare) tyvärr misslyckas är just för att de saknar en positiv edge, uppbackad av statistik. En edge som du bara kan hitta genom att backtesta alla dina strategier.

För dig som är obekant med backtesting innebär det i korthet att du testkör dina strategier på historiska data från liknande marknadsförhållanden. Företrädesvis vill du även backtesta på data från både tjur- och björnmarknad. Syftet med backtesting är att kontrollera hur en strategi sannolikt kommer att slå under liknande marknadsförhållanden idag. Du handlar inte i skarpt läge och du tar ingen risk.

Att en strategi fungerar i backtesting är ingen garanti för att den kommer ge positivt utfall även idag. Marknadscykler och trender tenderar dock att följa samma eller snarlika mönster, varför ett bra eller dåligt resultat i backtesting ger dig en hint om vilken utgång du kan förvänta dig om du använder dig av strategin nu.

Vet du med dig att du inte kommit igång med backtesting ännu? Gör det till en icke förhandlingsbar regel för dig själv. Backtesta alla dina strategier i syfte att förbättra din trading. Har du någon som inte är specifik nog att kunna applicera matematiska och statistiska tradingregler på? Såvida du istället inte har en noggrann loggbok att backa upp den med, är det då bättre att skrota den.

Läs mer: Programvaror för backtesting

Steg 2: Handla på flera olika marknader

Ju bredare du är i din handel – desto bättre. För att förbättra din trading bör du sikta in dig på att handla på flera olika typer av marknader (både geografiska och olika tillgångar, så som aktier, valutor, råvaror och ETF:er till exempel), inom olika tidsramar samt i olika riktningar på marknaden. Med det sista avser vi att handla med både korta och långa positioner.

Vad gäller just korta positioner vet vi att det kan vara svårt. Många drar sig för att ta korta positioner – även kallat att blanka – och bra strategier för korta positioner kan de facto vara svåra att hitta. Här kan du dock med fördel sänka ribban för dig själv. Satsa på att addera bara en eller två strategier för blankning till din portfölj. Även det kommer att förbättra din övergripande diversifiering avsevärt i och med att du faktiskt utnyttjar marknadsrörelser åt bägge håll.

En bra tanke att ha i bakhuvudet är att hitta strategier som kompletterar varandra och bidrar till diversfiering, snarare än att tänka i stuprör och bara välja den med enskilt bäst utvecklingskurva.

Läs mer: Så kan du tjäna pengar i en björnmarknad (Börsnedgång)

Steg 3: Lär känna dig själv och dina tradingbeteenden

Det tredje steget till att förbättra din trading kan mycket väl låta klyschigt – men, det innebär inte att det är mindre sant. Tvärtom. Att lära känna dig själv som trader och bli medveten om dina beteenden i olika situationer samt vilka dina styrkor och svagheter är, är essentiellt för att du ska kunna utvecklas och bli bättre.

För att kunna identifiera din trading-persona kan följande frågor, bland andra, vara bra att fundera över:

  • Vad gör du när en position har backat 20% Fortsätter du trada eller stänger du ned?
  • Är du villig att dra pluggen och revidera din strategi efter 5, 6 eller kanske 7 förluster i rad?
  • Kan du förlika dig med att finansiell trading i grund och botten handlar om att slå vad om utvecklingen i framtiden – och att den framtiden är både osäker och volatil? Analyser, strategier, verktyg och signaler till trots kan du aldrig säkert veta hur utgången kommer att bli.
  • Är du beredd att släppa kotrollen, lita på siffrorna och trycka på knappen? Att automatisera din handel för att effektivisera?
  • Hur ser dina förutsättningar ut i fråga om kunskap, skicklighet och erfarenhet? Vilka marknader och instrument känner du dig mer bekväm med, och var behöver du förbättra dina färdigheter?
  • Vilka möjligheter och begränsningar har du när det kommer till kapital?

Ju bättre du känner dig själv och ju mer insikt du har om dina styrkor såväl som dina tillkortakommanden, desto bättre möjlighet har du att fatta välgrundade beslut och undvika att handla å impulsivitet. Viktigt att påminna dig själv om är att du som trader inte är menad att göra prognoser och förutse marknaden – utan snarare att låta din automatiserade system guida dig framåt utifrån den information du har.

Steg 4: Notera och utvärdera

Fjärde steget – att notera och utvärdera – handlar om att föra loggbok över alla dina trades i syfte att kunna se vad som fungerar, samt kunna upptäcka sådant som behöver justeras. Och för det sistnämnda, att upptäcka eventuella akilleshälar i din strategi – rekommenderar vi manuell logging av samtliga trades. Oavsett om det är tio eller hundratals olika om dagen. Nu undrar du kanske varför, eftersom det givetvis är både eller och snabbare att bara kopiera datan från din tradinfplattform och klistra in i ett exceldokument. Som svar på frågan använder vi oss av det engelska uttrycket the devil is in the details.

Många gånger är det just små detaljer som behöver justeras för att du ska få ett helt annat utfall med din strategi. Om du bara klipper och klistrar in dina resultat är risken emellertid stor att du msssar dessa detaljer. Genom att knappa in dem manuellt ger du dig själv bättre odds att upptäcka dem.

Logga, analysera och utvärdera

Vid sidan av tipset om att handknacka dina trades manuellt, slår vi också ett slag för tradingdagboken överlag. Att föra en tradingjournal över din handel är a och o om du vill kunna förbättra din trading. Det behöver inte vara något komplicerat, utan snarare något som är lättillgängligt så att du gör det regelbundet och som också underlättar analys och utvärdering.

Steg 5: Hitta andra traders att interagera med och inspireras av

Sist men inte minst av dessa 5 steg vill vi understryka vikten av att ha andra traders att interagera med och inspireras av. Varför? För att två (eller flera) traders tänker bättre än en. Ensam är inte stark –  inte heller i finansiell trading. Genom att få kontakt med andra traders och skapa mindre eller större nätverk av likasinnade, där tankar, idéer, tips och råd kan utbytas, fyller du effektivt på din kunskapsbank – såväl som din energibank. Finansiell trading kan vara en mycket ensam sysselsättning rent fysiskt, där många sitter hemma på kammaren bakom stora skärmar, men idag finns alla möjligheter att skapa otroliga nätverk digital.t. Var noggrann med att utnyttja dem.

Står du helt solo idag och känner dig osäker på var du ska hitta nya kontakter? Lyckligtvis är det numera väldigt enkelt. Idag finns mängder av bra forum för traders. Gå med, se till att vara aktiv och bjud på tips, råd och inspiration i lika stor utsträckning som andra delar med dig. Är du bjussig och hjälpsam mot andra, kommer de att vara detsamma mot dig.

Sammanfattning: 5 steg för att förbättra din trading

Sammantaget kan sägas att det löper en röd tråd genom dessa 5 steg för att förbättra din trading. Det handlar om loopar av inlärning och utvärdering. Att testa något, notera, utvärdera, analysera och utifrån det göra nödvändiga justeringar – för att sedan gå tillbaka och testa igen. Och så fortsätter det.

Upplever du att du får kämpa mycket i din trading, att du står och stampar och suktar efter utveckling? Prova att testa ovanstående 5 steg och ge det tid. Har du bara tålamod och är konsekvent är vi ganska säkra på att det kommer ge utdelning.

Lycka till!

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Bästa Trading Robot

Bästa Trading Robot

Turtle Trading – fortfarande en fungerande strategi? Backtesting, regler och statistik

Turtle Trading – fortfarande en fungerande strategi? Backtesting, regler och statistik