April 4

Vad betyder Force Majeure?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Force Majeure

Force Majeure är en juridisk term som betyder att det under vissa omständigheter finns en möjlighet för an avtalspart att frigöra sig från ett avtal.

Exempel på händelser och som omfattas av Force Majeure

Krigsliknande händelser, krig, revolution, strejk, blockad, lockout, naturkatastrofer, brand, explosion med mera. Enkelt sammanfattat rör det sig om händelser som inte går att förutsäga eller bemästra. Därav namnet Force Majeure, som på franska betyder ungefär övermakt.
Det rör sig helt enkelt om övermäktiga och oförutsägbara händelser som inte går att bemästra eller hantera på sedvanligt vis.

Force Majeure
Force Majeure

 

Exempel på en Force Majeure-situation

Ett tydligt, och relativt vanligt exempel, är när en person köper en flygbiljett för att åka på en resa och något oförutsett inträffar som gör att planet inte kan lyfta. Det kan till exempel handla om en naturkatastrof, ett bombhot eller ett oförutsägbart tekniskt haveri. Oavsett så har personen/personerna som köpt biljetter sällan rätt till ersättning, då situationen räknas just som force majeure, det vill säga övermäktig och i det ögonblicket ohanterbar.

Klausul i ett kontrakt

Numer är det vanligt förekommande att skriva in Force Majeure i ett avtal (eller kontrakt), i synnerhet inom försäkringsbranschen. I de flesta fall tjänar klausulen som en befriande faktor för försäkringsbolaget när det gäller ersättningsskyldighet. Om det finns en klausul som säger att bolaget inte kan hållas ersättningsskyldigt för skador orsakade på grund av Force Majeure, slipper de undan dyra ersättningskostnader. Det kan även ge dem förlängd tidsfrist för eventuell skadehantering.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren