April 5

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring och definition

Förmånstagarförordnande ges till en förmånstagare som har rätt att få ersättning från en försäkring.

Förmånstagarförordnande är med andra ord en beteckningen på den del av ett försäkringsavtal som reglerar vem eller vilka som ska erhålla utfallande försäkringsbelopp.
Regler om förmånstagarförordnanden i försäkringar regleras i försäkringsavtalslagen.

Enligt försäkringsavtalslagens 1 § i det 14 kapitlet så har försäkringstagaren själv rätt att förfoga över personförsäkring genom förmånstagarförordnande.
Förmånstagarförordnande  betyder på engelska beneficiary provisions.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Köpkraftsparitet, vad är det? – Förklaring och definition

Köpkraftsparitet, vad är det? – Förklaring och definition