September 22

Försäkringsgivare, vad är det? – definition av försäkringsgivaren

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är den ena parten i ett försäkringsavtal. Det är en juridisk person som står för risken i samband med utfärdandet av en försäkring.
I Sverige måste försäkringsgivare vara registrerade och godkända.
Försäkringsgivare står också under Finansinspektionens tillsyn.
I Sverige är försäkringsgivare och försäkringsbolag många gånger samma företag. Det händer ibland dock att försäkringsbolag samarbetar med andra företag som är den formella försäkringsgivaren.
En synonym till försäkringsgivare är assuradör.
Försäkringsgivare på engelska betyder insurer.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?