Försäkringsgivare

Last Updated on 15 oktober, 2020 by Håkan Samuelsson

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är den ena parten i ett försäkringsavtal. Det är en juridisk person som står för risken i samband med utfärdandet av en försäkring.
I Sverige måste försäkringsgivare vara registrerade och godkända.
Försäkringsgivare står också under Finansinspektionens tillsyn.
I Sverige är försäkringsgivare och försäkringsbolag många gånger samma företag. Det händer ibland dock att försäkringsbolag samarbetar med andra företag som är den formella försäkringsgivaren.
En synonym till försäkringsgivare är assuradör.
Försäkringsgivare på engelska betyder insurer.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.