Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgift är en avgift som fondbolag har av sina investerare för att täcka kostnader för att driva sin fond.

I förvaltningsavgifter ingår förvaltning, administration och förvaring av fonder.

Förvaltningsavgift tas vanligen ut på årsbasis. Den tas dock ut dagligen och räknas av från fondens andelsvärde. Så av hela årsbeloppet tas det då ut 1/365-del per dag.

Förvaltningsavgift tas alltså ut för att kunna förvalta, administrera och sköta en fond som man kanske har investerat i.

En synonym till förvaltningsavgift är administrationsprovision.

Förvaltningsavgift på engelska betyder management fee.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?