November 6

Frihandelsområde, vad är det? – definition och förklaring av frihandelsområden

Last Updated on 27 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Frihandelsområde

Frihandelsområde kallas i vanligt tal också frihandelszon. Det är en zon eller område där man avskaffat tullar och andra handelshinder i sin handel.
Om länder har en gemensam tullpolitik mot andra länder kan man inte kalla det för ett frihandelsområde utan då är det en tullunion.
Kända frihandelsområden i världen är Mercosur i Sydamerika, Nafta i Nordamerika, EU och Efta i Europa.
Frihandelsområde (frihandelszon) på engelska heter free trade area.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022