Frihandelsområde

Last Updated on 7 October, 2021 by Håkan Samuelsson

Frihandelsområde

Frihandelsområde kallas i vanligt tal också frihandelszon. Det är en zon eller område där man avskaffat tullar och andra handelshinder i sin handel.
Om länder har en gemensam tullpolitik mot andra länder kan man inte kalla det för ett frihandelsområde utan då är det en tullunion.
Kända frihandelsområden i världen är Mercosur i Sydamerika, Nafta i Nordamerika, EU och Efta i Europa.
Frihandelsområde (frihandelszon) på engelska heter free trade area.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter