November 6

Frihandelsområde, vad är det? – definition och förklaring av frihandelsområden

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Frihandelsområde

Frihandelsområde kallas i vanligt tal också frihandelszon. Det är en zon eller område där man avskaffat tullar och andra handelshinder i sin handel.
Om länder har en gemensam tullpolitik mot andra länder kan man inte kalla det för ett frihandelsområde utan då är det en tullunion.
Kända frihandelsområden i världen är Mercosur i Sydamerika, Nafta i Nordamerika, EU och Efta i Europa.
Frihandelsområde (frihandelszon) på engelska heter free trade area.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)