April 4

Fritt kassaflöde, vad är det? – definition av fritt kassaflöden

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Fritt kassaflöde

Jag fick en fråga av en medlem idag om vad fritt kassaflöde är för något och om jag använder det något i mina fundamentala analyser för mina aktieportföljer.
Jag har inte skrivit om fritt kassaflöde på Samuelssons Rapport tidigare. Fritt kassaflöde är detsamma som om man tar operativt kassaflöde och subtraherar det med investeringarna i ett företag.
Det ger en bra bild hur väl rustat ett företag är för att generera likvida medel.
Fritt kassaflöde kan sägas vara de kassaflöden som inte behövs för att hålla igång verksamheten.

Negativt fritt kassaflöde

Detta behöver heller inte vara något dåligt. Ett fritt negativt kassaflöde kan betyda att bolaget gör kraftfulla investeringar. Investeringar är oftast inte något dåligt utan i detta fallet så kunde negativt fritt kassaflöde göras om till någonting positivt.
Det betyder på engelska Free cash flow.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Kapitalpension, vad är det? – definition och förklaring av kapitalpensioner

Kapitalpension, vad är det? – definition och förklaring av kapitalpensioner

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar