April 4

Går faktorer att kombinera?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Det är möjligt att använda en kombination av flera faktorer för att förbättra sin portföljs avkastning. Genom att kombinera olika faktorer så minimeras risken att portföljen presterar sämre över tid.

En av de vanligaste kombinationerna är att kombinera en primär faktor som värde, utdelning eller kvalitet med momentum. Momentum är en faktor som mäter hur kraftigt ett aktiepris har ökat eller minskat jämfört med marknaden de senaste månaderna. Genom att välja ut de aktier som har högst momentum bland de som redan valts ut utifrån den primära faktorn, kan man välja ut bolag som har stöd av marknaden just nu. Det ger ett extra skydd mot att man köper aktier som inte presterar som väntat.

En annan fördel med att använda flera faktorer är att det ökar möjligheterna att hitta riktigt bra investeringar. Genom att kombinera olika faktorer så ökar man chansen att hitta bolag som är attraktiva både ur ett värde- och momentumperspektiv.

För att ytterligare förbättra avkastningen kan man även använda så kallad faktorrotation. Faktorrotation innebär att man ständigt ändrar sin portfölj för att fånga upp olika faktorers olika prestanda. På så sätt får man ett långsiktigt bättre resultat än om man bara fokuserar på en faktor.

Att kombinera flera faktorer är ett bra sätt att skapa en portfölj som presterar bra över tiden. Genom att kombinera olika faktorer ökar man chansen att hitta bolag som är attraktiva både ur ett värde- och momentumperspektiv samtidigt som man får en bättre riskjusterad avkastning genom att fånga upp olika faktorers olika prestanda. Det innebär att man får ett bättre resultat än om man bara fokuserar på en faktor.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?