Generalindex, vad är det? – definition och förklaring

Med generalindex syftar man oftast på Affärsvärldens generalindex som har förkortningen (AFGX).

Affärsvärldens generalindex startade 1937 men man har i efterhand räknat ut aktieprisindex ända tillbaka till 1901 som är samma år som tidningen Affärsvärlden grundades.

Generalindex tar inte hänsyn till utdelningar eller teckningsrätter.

Numer är det ine Affärsvärlden som beräknar indexet utan Nasdaq. Affärsvärldens generalindex sattes till värdet 100 den 29 december 1995.

Generalindex tar inte hänsyn till utdelningar.

Senaste kursen för generalindex .

Här hittar du senaste kursen för generealindex.

Kurshistorik för generalindex

Kurshistorik för generalindex hittar du här.

Generalindex

Generalindex

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.