April 4

Genomsnittsmetoden, vad är det? – Förklaring av genomsnittsmetoder

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Genomsnittsmetoden

Genomsnittsmetoden är när du lägger ihop alla inköpspriserna för ett visst slags värdepapper eller aktie och dividerar summan med antalet aktier av samma slag.
Genomsnittsmetoden är en metod som används för beräkning av reavinst eller förlust vid en värdepappersförsäljning.
Om man köpt och sålt aktier i samma företag vid flera tillfällen och till olika priser är genomsnittsmetoden den vanligaste metoden, men den är inte ett måste. Du kan även använda schablonmetoden.
Så här skriver skattteverket om genomsnittsmetoden.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser