Graderad rösträtt, vad är det? – förklaring av graderade rösträtter

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Graderad rösträtt, vad är det? – definition och förklaring

Graderad rösträtt är det när vissa aktier i ett företags bolag har fler röster än andra aktier vid en bolagsstämma.
Vid graderad rösträtt så brukar man graders rösterna i typerna A, B och C-aktier.
I Sverige är det vanligt med graderad rösträtt för A och B-aktier i ett bolags aktier. A-aktierna är värda mer vid en bolagsstämma. De som har A-aktier har då större inflytande. De som främst köper B-akter är de som endast är intresserad av avkastningen.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.