April 5

Graderad rösträtt, vad är det? – förklaring av graderade rösträtter

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Graderad rösträtt, vad är det? – definition och förklaring

Graderad rösträtt är det när vissa aktier i ett företags bolag har fler röster än andra aktier vid en bolagsstämma.
Vid graderad rösträtt så brukar man graders rösterna i typerna A, B och C-aktier.
I Sverige är det vanligt med graderad rösträtt för A och B-aktier i ett bolags aktier. A-aktierna är värda mer vid en bolagsstämma. De som har A-aktier har då större inflytande. De som främst köper B-akter är de som endast är intresserad av avkastningen.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar