April 4

Vad betyder Guldmyntfot?

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Guldmyntfot

Guldmyntfot är ett monetärt system för att bestämma värdet på olika länders valutor. Guldmyntfot är ett penningsystem där penningenheten bundits i visst förhållande till guld.
Guldmyntfot var en del av Sveriges monetära system mellan 1873 och 1931.
Guldmyntfot var avsett att medföra stabilisering av penningvärdet och ge stabila växelkurser mellan länder med guldmyntfot.
Alla länder som deltog i guldmyntfot hade fasta valutakurser mot varandra.
Alla riksbanker i systemet med guldmyntfot garanterade att valutan kunde växlas mot guld.
Guldmyntfot
Guldmyntfot förutsätter att centralbanken har en guldreserv med råvaran guld som står i ett visst förhållande till den utelöpande sedelmängden.
Systemet med guldmyntfot lades ned 1931 på grund av hyperinflation och depression.
Enligt 1873 års myntlag var tiokronan huvudmynt, innehållande 1/248
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket