Guldmyntfot

Last Updated on 4 september, 2020 by Håkan Samuelsson

Guldmyntfot

Guldmyntfot är ett monetärt system för att bestämma värdet på olika länders valutor. Guldmyntfot är ett penningsystem där penningenheten bundits i visst förhållande till guld.
Guldmyntfot var en del av Sveriges monetära system mellan 1873 och 1931.
Guldmyntfot var avsett att medföra stabilisering av penningvärdet och ge stabila växelkurser mellan länder med guldmyntfot.
Alla länder som deltog i guldmyntfot hade fasta valutakurser mot varandra.
Alla riksbanker i systemet med guldmyntfot garanterade att valutan kunde växlas mot guld.
Guldmyntfot
Guldmyntfot förutsätter att centralbanken har en guldreserv med råvaran guld som står i ett visst förhållande till den utelöpande sedelmängden.
Systemet med guldmyntfot lades ned 1931 på grund av hyperinflation och depression.
Enligt 1873 års myntlag var tiokronan huvudmynt, innehållande 1/248
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email