Att handla med aktier och andra värdepapper växer sig allt mer populärt, både bland oss svenskar och andra. En av de främsta anledningarna till detta är den ökade tillgängligheten som tillkommit i form av nätmäklare. Trenden indikerar att allt fler drömmer om att tjäna sitt levebröd från trading. Det ligger så klart i aktiemäklarnas intresse att framställa trading som en enkel aktivitet, men stämmer det?

Att handla med aktier är absolut inte enkelt, men olika metoder medför olika svårighetsnivåer. För de flesta är det svåraste att hitta en fungerande strategi. Men även efter att strategin är på plats finns det svåra hinder, främst i den psykologiska aspekten av trading. Den press det innebär att handla finansiella tillgångar med riktiga pengar kan vara tung. För många är detta den värsta delen av trading.

Därför är du säkert intresserad av att veta vilka tillvägagångssätt som låter dig komma igång med tradingen och handel med aktier enklast. Denna artikel introducerar dig till de vanligaste metoderna för trading och handel med aktier. Läs vidare för att lära dig mer.

Olika Tradingmetoder och Svårighetsgrader med att handla med aktier

Som trader finns det olika tillvägagångssätt som kan användas för att handla aktier på aktiemarknaden. Dessa är dagstrading, så kallad daytrading, positionstrading, swingtrading samt algoritmisk trading. Somliga är enklare än andra och vise versa. Låt oss titta på dem närmare.

Handla Aktier med hjälp av Swing Trading

Detta är den bästa tekniken för nybörjare som vill handla med aktier. Anledningen är att det krävs mindre tid för att utarbeta en fungerande strategi. Swing trading är en typ av trading där utövaren försöker generera avkastning från kortsiktiga pristrender i marknaden. Det innebär att en position kan hållas i några få dagar, men också i veckor. Utförandet går ut på att svinga pristrender, vilket förklarar namnet.

swingtrading - handla med aktier

Flera aktiva traders använder teknisk analys för att identifiera möjliga affärer. De analyserar vanligtvis grafen för den senaste timmen, alternativt upp till 4 timmar. I vissa fall undersöker de ett längre tidsintervall, en period som kan uppgå till veckor. Detta görs för att få en överblick om den mer långsiktiga trenden i marknaden.

Genom att använda swing trading när du handlar med aktier behöver du inte analysera marknaden särskilt ofta. Detta skiljer metoden från daytrading som kräver att du sitter vid skärmarna varje dag, hela tiden. Swing medför färre transaktioner eftersom det är mer sällsynt att rätt lägen uppstår. Det är positivt eftersom det innebär lägre transaktionskostnader. Tidsaspekten samt de lägre kostnaderna gör att swing trading passar bra för nybörjare. Du bör dock ha i åtanke att positionerna varar längre med swing trading. Det medför att du som utövar tekniken blottas för stora prisförändringar baserat på nyheter under marknadens stängda fönster.

Handla aktier med hjälp av Daytrading

Att handla aktier och ägna sig åt framgångsrik daytrading är nästan omöjligt nu för tiden. Detta är verkligen en tradingmetod som endast lämpar sig för ett fåtal individer som kan bemästra den. De som är involverade i daytrading försöker profitera på dagliga ändringar i aktiepriser. De placerar sina pengar under morgontimmarna och stänger sina positioner innan aktiebörsen stänger.
Eftersom de är beroende av att handla på dagliga fluktuationer i aktiemarknaden studeras grafer med så liten tidshorisont som fem minuter, upp till en kvart. I vissa fall, för att få en överblick av den större trenden i marknaden, kikar de på grafer som sträcker sig en timme bakåt.

En trader som ägnar sig åt daytrading följer hela tiden graferna och letar efter signaler som indikerar att prisutvecklingen rör sig i önskad riktning. Det är koncentrationskrävande och svårt. Därmed är det bara ett fåtal individer som klarar av det. Dessutom krävs det ofta att hävstångsprodukter används eftersom den potentiella vinsten annars blir för låg. Det innebär givetvis högre risk. Ytterligare en nedsida med daytrading är att de frekventa transaktionerna medför ökade kostnader i form av courtage vilket riskerar att äta upp stora delar av vinsten.

Positions Trading och handel med aktier

Positions trading är inte super svårt om din strategi är bra. Men metoden kräver en stor bankrulle, eller ett stort kapital för att fungera. Varför då tänker du? Jo, här är svaret.
Om du vill handla aktier och använda denna tradingstil siktar du in dig på att tjäna på långa trender snarare än kortsiktiga värdeförändringar i aktiemarknaden. Således handlar du som trader mer sällan, kanske är inte mer än en eller ett fåtal gånger per år. Det innebär en skillnad gentemot swing traders. Dessa tar genomför flera affärer under samma tidsperiod och kan således bygga upp vinst med multiplikator effekten.

Läs mer:  Aktier för nybörjare

För att göra en nämnvärd vinst med en enda affär krävs det att du handlar med större volymer. Din stop loss är satt till ett högre värde, således måste ditt aktiekonto ta det i beaktning.
När du handlar aktier som positions trader måste du identifiera den långsiktiga trenden i marknaden som du sedan följer. Det kräver tålamod och långsiktighet eftersom en position behålls under väldigt lång tid. Du kan givetvis använda fundamental analys för att identifiera trenden. Men somliga traders använder tekniska indikatorer även för att skapa en bild om vart marknaden rör sig på längre sikt. Den tekniska analysen är ett bra verktyg för att identifiera bra ingångsvärden för aktieaffären.

En fördel med denna metod är att transaktionskostnaderna sjunker till följd av den mindre frekventa handeln. Nedsidan är att kapitalet är bundet vilket kan stå sig dyrt i termer av alternativkostnad.

Algoritmisk Trading

Att handla med aktier med denna metod så måste du använda en dator som genomför transaktioner för dig. Visst kan det vara svårt att koda en bra tradingrobot, men väl på plats så är algoritmetisk trading den bästa metoden.

När du applicerar en algoritmisk teknik på din trading identifierar du ett antal centrala parametrar. Exempel på dessa är din trading volym. Sedan väljer du din tidshorisont och låter datorprogrammet utföra arbetet. Givetvis låter det bra då du får mycket fritid genom att inte hela tiden sitta och leta efter affärsmöjligheter. Men algoritmisk trading kräver att du hela tiden utvärderar resultaten och säkerställer att strategin är robust och vinstgenererande.

Uppenbarligen är algoritmisk trading den bästa typen av trading eftersom du kan programmera den till att utföra den trading metod du föredrar. Du kan alltså ha en trading robot som daytradar, swing tradar eller är programmerad för positions trading. Dessutom kan du med hjälp av mjukvara handla på flera marknader samtidigt. Ytterligare en väldigt viktig aspekt inom trading är psykologin som har inverkningar. Genom att använda algoritmisk trading kan denna aspekt uteslutas vilket med hög sannolikhet har en positiv effekt på din trading.

Den Känslomässiga aspekten av Trading

Handel med värdepapper som aktier och terminskontrakt är intensivt i termer av känslor, framför allt för nybörjare. Men de som aktivt varit involverade inom trading och att handla med aktier länge vet att känslor inte ligger till grund för bra resultat. De försöker manipulera sina känslor och framkalla samma känslor oavsett om utfallet av aktieaffären varit positiv eller negativ.

handla med aktier - tradingpsykologi

Det är inte ovanligt att se nya traders som upplever stor emotionell press. Vanligt förekommande känslor är rädsla, girighet och otålighet. Detta kan trigga bristande disciplin och otålighet vilket kan vara förödande för tradingen. Anledningen är att de påverkar beslutsfattandet vilket kan leda till svidande förluster.

En erfaren trader vet att det bästa han kan göra är att lita på sin strategi. Det är nämligen genom att hålla sig till strategin som han behåller sin edge, konkurrensfördelen, gentemot marknaden. Aktiehandel är baserat på sannolikhetslära och det finns alltid en vinnare och en förlorare.

Handla Aktier | Kom igång direkt

Här en startportfölj.
 1. Hur mycket ska jag som nybörjare köpa för?
  Börja med lite pengar så att dina eventuella misstag inte kostar dig så mycket i början. Kanske bara några hundralappar så att du kommer igång och blir van. Köp sedan regelbundet så undviker du kortsiktiga svängningarna som börsen alltid har. När du månadssparar är tillfälliga börsnedgångar närmast en fördel. Då får du ju köpa billigare.
 2. Vad är courtage?
  Courtage är den avgift som nätbanken tar ut varje gång du köper eller säljer en aktie.
 3. Vilket konto ska jag välja?
  ISK för skatten är låg i förhållande till den klassiska kontoformen aktie- och fonddepå. Du betalar en liten procent varje år beroende på hur stort värde pengar samt hur mycket du satt in på ditt ISK.  ISK är med god marginal, absolut bäst för pengar som växer i aktier, aktiefonder och blandfonder. Vi ska däremot undvika att ha för mycket kontanter på ISK. Det växer ju inte men vi får ändå skatta. Att under en kortare period ha lite kontanter på ISK är dock inget att oroa sig över, den skatten blir marginell. En annan fördel med ISK är att du slipper deklarera dina aktieaffärer.
 4. Vad bör jag ha koll på innan jag köper?
  Försök att köpa något som du förstår eller handla med råd och hjälp från någon som du vet har lyckats med aktier tidigare.
 5. Vilka är de vanligaste nybörjarmisstagen?
  Det vanligaste misstaget är att man köper för mycket och för snabbt. Ett annat vanligt misstag är att man lyssnar på fel person och råd. Då kan man förlora mycket pengar om man har otur.
 6. Jämför courtage hos olika mäklare.
  Att först jämföra courtage och avgifter hos de olika nätbankerna kan göra att du lyckas lite bättre i din aktiehandel. Här nedan sammanställer vi avgifterna på courtaget hos de bästa aktiedepåerna.

Slutsats och Sammanfattning

Att handla med aktier är svårt, men somliga traders finner det enklare än andra. Det svåraste är att utveckla en robust, vinstgivande strategi. Men för att utöva strategin krävs god disciplin.

vill du lära dig mer?

Fler Artiklar Nedan

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Läs Mer
Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Läs Mer
Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

En daytraders lön? – Vad tjänar man på en dag? | Hur mycket tjänar man på daytrading?

Läs Mer
En daytraders lön? – Vad tjänar man på en dag? | Hur mycket tjänar man på daytrading?

Blanka OMX index – strategi

Läs Mer
Blanka OMX index – strategi