April 4

Hur blir man rik på aktier? (Går det och hur gör man?) – Bästa tipsen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Det går att bli rik på aktier. Faktum är att det troligtvis är ett av de bästa sätten att bli rik och tjäna pengar på. Samtidigt är det inte alltid så lätt. Det är fler som förlorar pengar än tjänar pengar på aktiemarknaden. Brist på strategi, försök till tajming och otillräcklig långsiktighet hör till de främsta orsakerna till att vi misslyckas.
Det behöver dock inte vara så svårt. Vi har sammanställt en “snabbguide” för hur man tjänar mycket pengar och kan bli rik på aktier.

Köp bra bolag

Börja med att bara köpa aktier i bra bolag. Det låter självklart, men det är många som missförstår detta grundläggande krav för att lyckas och tjäna pengar på börsen. Många köper förhoppningsbolag. De letar efter de häftigaste och mest omtalade aktierna. Dessa är sällan de bästa.

Vad är bra bolag? Leta efter vinstdrivande företag som har stabila intäkter över tid. Om omsättning och vinst ökar år för år och marginalerna förbättras är det ett gott tecken. Titta på bolagens finansiella ställning. Är skulderna rimligt stora eller tar bolaget för stora risker? Undersök hur ledningen verkar. Är den långsiktig och trovärdig?

Ett sätt att hitta fina bolag och tjäna pengar på aktier är att köpa utdelningsaktier där utdelningen höjs vart eller vartannat år. Titta dock gärna bortom utdelningsbolagen. Det finns många tillväxtbolag som återinvesterar vinsten i den egna verksamheten. Dessa är ofta bra bolag att äga.

Skaffa en bra investeringsstrategi

Det underlättar att skaffa sig en investeringsstrategi att följa om man vill tjäna pengar på att köpa aktier. Det kan till exempel handla om att investera i värdebolag, tillväxtbolag eller utdelningsaktier. Det finns strategier som bygger på att analysera individuella bolag. Andra strategier filtrerar fram investeringscase kvantitativt genom en aktiescreener.

rik på aktier

Diversifiera

Att lyckas med sparande i aktier i det långa loppet handlar inte om att pricka rätt på en eller två aktier som sedan rusar mot skyarna. Det handlar om att systematiskt välja ut flera aktier och bygga en balanserad portfölj.

För att bli bra på aktier måste du sprida riskerna. Lägg inte alla äggen i en och samma korg. Det kan vara bra att ha minst tio aktier i portföljen, gärna mer. Om en av aktierna råkar ut för problem stöttas portföljen av de övriga. Sprid gärna riskerna mellan olika typer av bolag – stora, små, tillväxtbolag och mer defensiva aktier och investeringar.

Diversifiera bara inte för mycket. En portfölj med 100 aktier kommer inte att gå bättre än en portfölj med 20 noga valda aktier – snarare tvärtom. Ju fler aktier du har desto närmare den genomsnittliga marknadsutvecklingen hamnar du. Inte fel i sig, men då kan det vara smartare att köpa indexfonder istället.

Var långsiktig och “sitt still i båten”

Aktiemarknaden rör på sig. Den går inte alltid upp. Ibland blir det turbulent. Vissa perioder ligger marknaden i nedåtgående trend i flera år. För att bli duktig på aktier och tjäna pengar behöver du vara långsiktig. Du måste se bortom de kortsiktiga fluktuationerna på marknaden.

Undvik tajming av börsen

Vi är själva vår största fiende när vi försöker bli bra på aktier. Det går förvisso att tajma marknaden, men för att lyckas med detta krävs stor kunskap. De flesta som försöker tajma marknaden misslyckas.

När du köper aktier bör du därför göra det med ett långsiktigt perspektiv. Lockas inte att sälja bara för att det skakar lite. Känslan som säger ”sälj” är ofta fel.

Olika branscher går i cykler. Det kan vara lockande att försöka tajma dessa. Risken är bara att det blir ett så kallat ”losers game”. Det innebär att vi köper för sent in i cykeln och säljer när den redan är över. I bästa fall får vi bara lite mindre vinst än vad en buy and hold-strategi hade gett. I värsta fall förlorar vi pengar på ett sådant agerande. Vi vet att det är lönsamt att ha pengarna på börsen och låt dem vara där och försök inte att vara smart och försöka tajma hela tiden. Det brukar oftast leda till mindre pengar i slutändan.

Sälj bara om du har goda skäl

Det finns absolut lägen då det är bäst att sälja en aktie. Ett exempel är om det sker stora förändringar i bolaget som du investerat i. Om ditt investeringscase inte längre håller är det bättre att sälja än att sitta och hoppas på att det ”vänder snart”.

Detta är nära förknippat med ditt val av investeringsstrategi. Om din valda strategi visar att det är bättre att investera i andra bolag kan det vara läge att sälja ett befintligt innehav.

Dollar Cost Averaging

Ett av de enklaste sätten att lyckas vara långsiktig på är att månadsspara. Köp aktier för en del av lönen varje månad, gärna direkt efter löning så att du inte använder pengarna till annat.
Denna metod kallas för Dollar Cost Averaging (DCA). Det är en enkel men effektiv metod att hela tiden ligga fullinvesterad i aktiemarknaden och slippa lockas till marknadstajming. Poängen är att du får mer för dina sparpengar när aktiemarknaden går in i dystrare perioder. Det är då ”rea” på aktierna.

Eftersom den långsiktiga trenden alltid är upp kommer du att tjäna pengar med denna strategi. Det är ett sätt att motivera sig till långsiktighet.

Ränta på ränta effekten

Albert Einstein lär ha sagt att ränta på ränta är världens åttonde underverk. Det ”magiska” med denna effekten är att dina pengar börjar växa av sig självt efter ett tag. Ränta på ränteeffekten innebär att din avkastning i dag kommer att ligga till grund för framtida avkastning och pengar. Ju längre tid du behåller dina aktier desto större blir effekten när du sparar och investerar på detta sätt.

Detta fenomen har även liknas vid en snöbollseffekt. En snöboll som sätts i rullning ner för en brant är först liten och obetydlig. Ju längre den rullar desto mer snö fastnar. Snöbollen blir större och större. Ju större den blir desto mer snö fastnar och desto snabbare rullar den. Fast istället för snö så pratar vi istället om pengar.
Vi kan ta ett konkret exempel. Låt oss säga att du investerar 10 000 kronor i aktier. Du får en genomsnittlig avkastning på 8 procent per år. Efter 30 år säljer du aktierna. Så här blir resultatet:

  • Total avkastning med ränta på ränta effekten: 100 627 kronor
  • Total avkastning om du hela tiden tar ut årets vinst: 34 000 kronor

Slutsatsen är att ränteeffekten är en av de viktigaste ingredienserna i formeln för hur man blir förmögen på aktier.

Se över aktieportföljen

Det kan vara nyttigt att balansera om portföljen med jämna mellanrum, till exempel en gång om året. Sälj av en del av de innehav som gått bäst och köp mer av dem som gått lite sämre. Då återställer du balansen i portföljen och håller riskspridningen konstant.

FAQ

Fråga 1: Vilka strategier används för att investera i aktier?
Svar 1: Det finns olika strategier som kan användas för att investera i aktier, exempelvis värderingsstrategi, trendföljande strategi, volymstrategi och statisk diversifiering.

Fråga 2: Vilka risker finns vid investeringar i aktier?
Svar 2: Riskerna för investeringar i aktier inkluderar marknadsrisk, företagsrisk, utförande- och transaktionsrisker samt valutarisk.

Fråga 3: Hur gör man för att välja ut lönsamma aktier?
Svar 3: Det är viktigt att ta reda på vad som är viktigt för den specifika investeraren och att välja aktier baserat på det. Det finns olika metoder som kan användas för att välja ut lönsamma aktier, såsom värderingsstrategi, trendföljande strategi, volymstrategi och statisk diversifiering.

Fråga 4: Hur stor kontroll har investerare över sin aktieportfölj?
Svar 4: Det beror helt på investeraren och hur mycket tid och ansträngning de är villiga att sätta in. Investerare har kontroll över sin aktieportfölj genom att välja vilka aktier de vill investera i, övervaka marknaden, regelbundet granska portföljen och ta aktiva beslut om det behövs.

Fråga 5: Vilka möjligheter finns för att diversifiera sina aktieinvesteringar?
Svar 5: Det finns flera olika sätt att diversifiera sina aktieinvesteringar, såsom att investera i olika branscher, olika länder, olika marknader och olika investeringsstrategier.

Fråga 6: Vilka avgifter är förbundna med investeringar i aktier?
Svar 6: De vanligaste avgifter som är förbundna med investeringar i aktier är courtageavgift, transaktionsavgift, clearingavgift och depåavgift.

Fråga 7: Vilka är fördelarna med att investera i aktier?
Svar 7: Fördelarna med att investera i aktier är att det är ett långsiktigt sätt att investera, det ger möjlighet till god avkastning, det ger möjlighet att diversifiera investeringarna och det ger investerarna stor kontroll över sina investeringar.

Fråga 8: Vilka är de största faktorerna som påverkar priset på aktier?
Svar 8: De viktigaste faktorerna som påverkar priset på aktier är företagets ekonomiska resultat, konjunktur, politiska händelser, branschtrender, internationella marknader, förändringar i intresset för aktien och rykten om företaget.

Fråga 9: Hur kan investerare hålla sig uppdaterade om aktuella utvecklingar på aktiemarknaden?
Svar 9: Investerare kan hålla sig uppdaterade om aktuella utvecklingar på aktiemarknaden genom att läsa ekonominyheter, följa aktieanalytiker, följa investeringsbloggar och nyhetswebbplatser och följa utvecklingen på olika aktiebörser.

Fråga 10: Hur ofta bör man granska sina aktieinvesteringar?
Svar 10: Det beror helt på investerarens strategi och investeringsmål. Det är viktigt att granska sina aktieinvesteringar regelbundet för att säkerställa att de är lönsamma och att de fortfarande är i linje med investerarens mål.

Sammanfattning

Det finns många olika sätt man kan bli rik på. Ett av många är att blir rik på aktier. Det går definitvt att bli förmögen på aktier men det krävs disciplin. Det är itne lika lätt att bli rik på fonder. De brukar ha alldeles för mycket diversifiering för det. Den främsta dygden är att inte göra så mycket. Välj ut fina aktier och låt dem sedan vara i fred så att de kan växa med tiden. Spara gärna varje månad i aktier. Det kan vara bra att balansera om portföljen med jämna mellanrum så att riskspridningen blir konstant. Det behöver inte alltid bidra till mer pengar i slutändan men volatiliten blir lägre och det blir lättare att sova på natten.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?