Hur blir man rik på aktier?

Det går att bli rik på aktier. Faktum är att det troligtvis är ett av de bästa sätten att bli rik på. Samtidigt är det inte alltid så lätt. Det är många som förlorar pengar på aktiemarknaden. Brist på strategi, försök till tajming och otillräcklig långsiktighet hör till de främsta orsakerna till att vi misslyckas.

Det behöver dock inte vara så svårt. Vi har sammanställt en snabbguide för hur man kan bli rik på aktier.

Köp bra bolag

Börja med att bara köpa aktier i bra bolag. Det låter självklart, men det är många som missförstår detta grundläggande krav för att lyckas på börsen. Många köper förhoppningsbolag. De letar efter de häftigaste och mest omtalade aktierna. Dessa är sällan de bästa.

Vad är bra bolag? Leta efter vinstdrivande företag som har stabila intäkter över tid. Om omsättning och vinst ökar år för år och marginalerna förbättras är det ett gott tecken. Titta på bolagens finansiella ställning. Är skulderna rimligt stora eller tar bolaget för stora risker? Undersök hur ledningen verkar. Är den långsiktig och trovärdig?

Ett sätt att hitta bra bolag är att köpa utdelningsaktier där utdelningen höjs vart eller vartannat år. Titta dock gärna bortom utdelningsbolagen. Det finns många tillväxtbolag som återinvesterar vinsten i den egna verksamheten. Dessa är ofta bra bolag att äga.


Bli Medlem och Prova Våra Aktieportföljer som slagit Index sedan 2008 (Med Resultat).

Ja, jag vill läsa mer om medlemskap och Era Aktieportföljer

Det underlättar att skaffa sig en investeringsstrategi att följa. Det kan till exempel handla om att investera i värdebolag, tillväxtbolag eller utdelningsaktier. Det finns strategier som bygger på att analysera individuella bolag. Andra strategier filtrerar fram investeringscase kvantitativt genom en aktiescreener.

 

The power of compounding…

The power of compounding…

 

Diversifiera

Att lyckas med aktier i det långa loppet handlar inte om att pricka rätt på en eller två aktier som sedan rusar mot skyarna. Det handlar om att systematiskt välja ut flera aktier och bygga en balanserad portfölj.

För att bli rik på aktier måste du sprida riskerna. Lägg inte alla äggen i en och samma korg. Det kan vara bra att ha minst tio aktier i portföljen, gärna mer. Om en av aktierna råkar ut för problem stöttas portföljen av de övriga. Sprid gärna riskerna mellan olika typer av bolag – stora, små, tillväxtbolag och mer defensiva investeringar.

Diversifiera bara inte för mycket. En portfölj med 100 aktier kommer inte att gå bättre än en portfölj med 20 noga valda aktier – snarare tvärtom. Ju fler aktier du har desto närmare den genomsnittliga marknadsutvecklingen hamnar du. Inte fel i sig, men då kan det vara smartare att köpa indexfonder istället.

Var långsiktig

Aktiemarknaden rör på sig. Den går inte alltid upp. Ibland blir det turbulent. Vissa perioder ligger marknaden i nedåtgående trend i flera år. För att bli rik på aktier behöver du vara långsiktig. Du måste se bortom de kortsiktiga fluktuationerna på börsen.

 

Ja, jag vill bli medlem

 

Undvik tajming

Vi är själva vår största fiende när vi försöker bli rik på aktier. Det går förvisso att tajma marknaden, men för att lyckas med detta krävs stor kunskap. De flesta som försöker tajma marknaden misslyckas.

När du köper aktier bör du därför göra det med ett långsiktigt perspektiv. Lockas inte att sälja bara för att det skakar lite. Känslan som säger ”sälj” är ofta fel.

Olika branscher går i cykler. Det kan vara lockande att försöka tajma dessa. Risken är bara att det blir ett så kallat ”losers game”. Det innebär att vi köper för sent in i cykeln och säljer när den redan är över. I bästa fall får vi bara lite mindre vinst än vad en buy and hold-strategi hade gett. I värsta fall förlorar vi pengar på ett sådant agerande.

Sälj bara om du har goda skäl

Det finns absolut lägen då det är bäst att sälja en aktie. Ett exempel är om det sker stora förändringar i bolaget som du investerat i. Om ditt investeringscase inte längre håller är det bättre att sälja än att sitta och hoppas på att det ”vänder snart”.

Detta är nära förknippat med ditt val av investeringsstrategi. Om din valda strategi visar att det är bättre att investera i andra bolag kan det vara läge att sälja ett befintligt innehav.

Dollar Cost Averaging

Ett av de enklaste sätten att lyckas vara långsiktig på är att månadsspara. Köp aktier för en del av lönen varje månad, gärna direkt efter löning så att du inte använder pengarna till annat.

Denna metod kallas för Dollar Cost Averaging (DCA). Det är en enkel men effektiv metod att hela tiden ligga fullinvesterad i aktiemarknaden och slippa lockas till marknadstajming. Poängen är att du får mer för dina sparpengar när aktiemarknaden går in i dystrare perioder. Det är då ”rea” på aktierna.

Eftersom den långsiktiga trenden alltid är upp kommer du att tjäna pengar med denna strategi. Det är ett sätt att motivera sig till långsiktighet.

Ränta på ränta

Albert Einstein lär ha sagt att ränta på ränta är världens åttonde underverk. Det ”magiska” med ränta på ränta-effekten är att ditt kapital börjar växa av sig självt efter ett tag. Ränta på ränta innebär att din avkastning i dag kommer att ligga till grund för framtida avkastning. Ju längre tid du behåller dina aktier desto större blir ränta på ränta-effekten.

Detta fenomen har även liknas vid en snöbollseffekt. En snöboll som sätts i rullning ner för en brant är först liten och obetydlig. Ju längre den rullar desto mer snö fastnar. Snöbollen blir större och större. Ju större den blir desto mer snö fastnar och desto snabbare rullar den.

Vi kan ta ett konkret exempel. Låt oss säga att du investerar 10 000 kronor i aktier. Du får en genomsnittlig avkastning på 8 procent per år. Efter 30 år säljer du aktierna. Så här blir resultatet:

  • Total avkastning med ränta på ränta: 100 627 kronor
  • Total avkastning om du hela tiden tar ut årets vinst: 34 000 kronor

Slutsatsen är att ränta på ränta-effekten är en av de viktigaste ingredienserna i formeln för hur man blir rik på aktier.

Se över portföljen

Det kan vara nyttigt att balansera om portföljen med jämna mellanrum, till exempel en gång om året. Sälj av en del av de innehav som gått bra och köp mer av dem som gått lite sämre. Då återställer du balansen i portföljen och håller riskspridningen konstant.

Sammanfattning

Det går att bli rik på aktier men det krävs disciplin. Den främsta dygden är att inte göra så mycket. Välj ut bra aktier och låt dem sedan vara i fred så att de kan växa med tiden. Spara gärna varje månad i aktier. Det kan vara bra att balansera om portföljen med jämna mellanrum så att riskspridningen blir konstant.

Ja, jag vill bli medlem

Leave a Reply

Aktieportföljer

Prova våra populära aktieportföljer