Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

En aktie motsvarar ett proportionellt ägande i ett företag. Varje företag vill naturligtvis att värdet på varje aktie är så högt som möjligt. Men vad är det då som styr värdet på aktierna och vad gör företaget för att höja det?

Det finns många faktorer som kan påverka hur en akties värde förändras. Men en grundprincip är att aktiens pris styrs av vad en investerare är villig att betala för den. Normalt köper man när man tror att värdet kommer att stiga, och kanske kunna sälja dem med vinst lite längre fram. Här tar vi en titt på några av de faktorer som är inblandade.

Hur mycket pengar företaget tjänar

Ett företag värderas ofta efter hur mycket pengar de tjänar. Och om de till exempel ökar sin vinst från 100 000 kronor till 5 miljoner kronor per år utan att antalet aktier förändras, så kan deras aktier stiga i värde upp till 50 gånger.

Kassaflödet i ett företag är ett viktigt nyckeltal. Ett företag som hela tiden ökar i omsättning har också en tendens att höja värdet på  sina aktier – och tvärtom. Ett exempel på företag som omsätter mycket pengar är Betsson som med sitt dynamiska online casino från Betsafe -driver verksamhet i flera länder och där aktierna hör till de säkraste investeringarna just nu. Tillgång och efterfrågan

Om ett företag växer brukar det i regel vara intressantare för investerare att köpa aktier. Och de är benägna att betala mer för dem. Om då utbudet av aktier förblir oförändrat kommer också aktiekursen att stiga. Efterfrågan är en av de viktigaste ingredienserna i huruvida en aktie stiger i värde eller ej. Låt oss säga att efterfrågan ökar på grund av en framtidstro på att det kommer att gå bra för ett företag. Då ökar intresset hos investerare och priset går upp. Men om den förväntade vinsten uteblir faller intresset och då är tillgången plötsligt mycket större än efterfrågan, vilket kan leda till ett prisras. Ett klassiskt exempel på detta är IT-bubblan, åren runt millennieskiftet.

Momentum

En stigande aktiekurs är som en katalysator för att investerare ska reagera och bli intresserade. Och det finns de som studerar en aktietrend noga för att slå till när en aktie börjar stiga i värde – helt enkelt för att de förväntar sig att den ska stiga ännu mer. Varför priset går upp eller vad företaget sysslar med är inte alls intressant för dessa personer. De går helt efter en akties värdeökningar.

Psykologiska faktorer, flockbeteende

När vi ska köpa en bil eller en telefon – vad som helst – så vänder vi oss gärna till sociala medier och kollar vad våra vänner har köpt och ber om deras råd. På liknande sätt inverkar också psykologiska faktorer även på aktiemarknaden.

Vi agerar ofta utifrån rädsla. Rädsla att förlora pengar, rädsla att missa en lönsam affär. Så vi agerar i flock. Investerare påverkas helt enkelt av andra investerares aktioner. Om många andra är intresserade av en aktie tenderar vårt eget intresse att triggas. I och med det kan en aktie stiga i värde, vilket gör ännu fler intresserade.

Att köpa tillbaka aktier

En företagsledare har självklart ett intresse av att hålla värdet på aktierna uppe. Hos vissa beror det till  viss del på att deras ersättning är kopplad till aktiekursen. Och då det anses lättare att höja aktievärdet än att öka företagets vinster försöker man ibland att pressa upp prisen på börsen. Det kan exempelvis ske genom att man vänder sig till den öppna marknaden och köper tillbaka företagsaktier. Man kan också öka ”försäljningen” av aktier genom att köpa ett företag på uppgång och betala med företagsaktier.

Följ Oss På Twitter