April 4

Hur deklarerar man aktier?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Många undrar vad man gör när deklarationen kommer och man skall deklarera sina aktier. Hur gör man det? egentligen? Om du inte har en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto och handla med aktier – då behöver du deklarera. Men hur deklarerar man aktier? Det är inte helt enkelt. Här följer en steg för steg-guide för dig som ska deklarera aktier.

Den enkla eller den svåra vägen

Inledningsvis kan man säga att det finns två sätt att deklarera en försäljning av en aktie. Ett lite mer komplicerat sätt, men där du kan tjäna lite extra genom att du får en mer “rättvis” beskattning. Och ett enklare sätt där du inte behöver tänka lika mycket, men kommer att få betala en schablon istället för en exakt skatt.

1. Beräkna ditt omkostnadsbelopp

Det första du behöver göra är att beräkna ditt omkostnadsbelopp. Beloppet innefattar alla kostnader som uppkommit i samband med aktieköpet. Summan används för att i slutändan beräkna din vinst eller förlust. Det är vinsten som du sedan skattar på. Omkostnadsbeloppet kan beräknas på två sätt. Det är här vi har den enkla eller den svåra varianten.
Genomsnittsmetoden
Genomsnittsmetoden är den lite mer komplicerade varianten. Här behöver du ta fram den avräkningsnota som du fått av banken i samband med ditt köp av aktierna. Den visar vad du köpt aktierna för.
Du behöver också ett utdrag som visar vad som hänt på ditt konto under året.
Sedan behöver du ett utdrag som visar vad som hänt med dina aktier under tiden du ägt dom. Om det exempelvis har skett en split eller en nyemission så kan det ha påverkat värdet på aktierna och då behöver detta tas i beaktande.
När du har alla siffror så ska du beräkna det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för dina aktier per styck.
Omkostnadsbeloppet får du sedan fram genom att ta det genomsnittliga omkostnadsbeloppet och multiplicerar det med antalet aktier som du sålt. Se mer på Skatteverkets hemsida.
Schablonmetoden
Schablonmetoden är den lite enklare metoden som du kan använda om du inte har tillgång till alla siffror som behövs för att beräkna enligt genomsnittsmetoden. Även om du har tillgång till alla siffror så får du självklart använda schablonmetoden ändå. Den här metoden är som sagt enklare.
Enligt den här metoden så får du dra av en schablon på 20% av försäljningspriset som omkostnadsbelopp. Det betyder att resterande 80% räknas som vinst och ska beskattas. Den här metoden kan med fördel användas om du vill göra det enkelt för dig.

Skaffa ISK eller Kapitalförsäkring för att göra den ännu enklare

Vill du verkligen göra det enkelt för dig så bör du skaffa en kapitalförsäkring eller ett ISK. Då slipper du helt och hållet att deklarera. Istället dras en procentuell skatt på hela ditt innehav på kontot. Så länge du inte har mångmiljonbelopp i aktier så kommer det här att göra livet enklare för dig – utan att det kostar mer.

Vad händer om man inte deklarerar aktier?

Du kan läsa mer här om vad som händer om du inte deklarerar dina aktier.

Summering

Efter den här genomgången bör du ha lärt dig hur man deklarerar aktier. Vi har visat att det finns två sätt. Genomsnittsmetoden och schablonmetoden. En lite svårare och en lite enklare metod. Vill du inte deklarera – skaffa ett ISK eller en kapitalförsäkring.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?