April 4

Hur fungerar ett investmentbolag?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Hur fungerar ett investmentbolag?

Ett investmentbolag är ett företag vars affärsidé är att förvalta företag. Genom att äga en aktieportfölj av olika bolag hoppas investmentbolaget skapa värde för sina aktieägare. I många fall ägs en signifikant andel av de företag som utgör aktieportföljen vilket ger möjlighet att aktivt påverka de bolagen. Som investerare kan man dra nytta av substansrabatt en genom att inkludera investmentbolag i sin aktieportfölj.

Fond eller Investmentbolag

Ofta ges nybörjare på börsen rådet att investera i fonder. Nackdelen med detta är att man måste betala en avgift, så kallad förvaltningsavgift, till fonden. Fonder äger flera olika företag, precis som investmentbolagen men de är oftast en dyrare lösning.

Hur fungerar ett investmentbolag
Hur fungerar ett investmentbolag

Aktivt ägande

En stor fördel med investmentbolag i förhållande till fonder är att de nästan uteslutande är långsiktiga i sina affärer. Affärsidén är att de genom att inte bara äga, utan aktivt förvalta aktieportfölj innehaven, kunna förädla företagen och göra vinst. Vinsten kan komma antingen genom aktieutdelning eller genom försäljning.

Substansrabatt

Ett begrepp som är starkt förknippad med investeringar är substansvärdet som är centralt inom företagsvärdering. Detta värde blir extra tydligt hos ett investmentbolag. Som investerare kan man genom att köpa dessa bolag, istället för de enskilda innehaven, kan man få så kallad substansrabatt. Det innebär att portföljbolagen köps billigare genom aktieportföljen än om de hade förvärvats var och ett för sig.

Summering – Hur fungerar ett investmentbolag

Sammanfattning kan sägas att ett investmentbolag genererar värdeskapande till sina aktieägare genom aktivt ägande i aktieportfölj innehaven. Ofta kan man som investerare få substansrabatt. Denna typ av investeringar är ett bra alternativ för någon som vill köpa fonder.

Här hittar du alla våra artiklar om investmentbolag.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Svenska investmentbolag

Svenska investmentbolag

Investmentföretag – eller heter det investmentbolag?

Investmentföretag – eller heter det investmentbolag?