April 4

Hur fungerar nyemission? – Allt du behöver veta om nyemissioner

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Hur fungerar nyemission?

Nyemission görs av av företag i syfte att få in mer kapital till bolaget. Men hur fungerar nyemissioner? Nya aktier emitteras och kan säljas till aktieägare, anställda eller på börsen.

Varför gör ett bolag en nyemission?

När ett aktiebolag vill göra en ny investering eller expandera till en ny marknad så behöver det generellt mer kapital. Större och mer väletablerade bolag har kanske en stor kassa att ta ifrån. Men mindre bolag har generellt mindre marginaler. Vill dom verkligen satsa så behöver dom helt enkelt få in mer kapital. Nytt kapital kan tillföras på flera sätt. Man kan till exempel låna pengar av din bank. Ett annat alternativ är alltså att göra en nyemission.

Så här fungerar det

Om ett företag till exempel har en miljon aktier idag och gör en nyemission på 100.000 aktier, så kommer bolaget totalt att ha 1,1 miljoner aktier. När aktierna är emitterade så ges köparna möjlighet att köpa dessa. Pengarna som aktierna betalas med blir till ett nytillskott i det egna kapitalet i bolaget. När ett bolag gör en emitterar nya aktier så görs generellt en gedigen presentation där man presenterar planerna för framtiden, kalkyler, etc. Syftet är att aktieägarna ska kunna se att den nya investeringen kommer att kunna inbringa avkastning på sikt.

Olika typer av nyemissioner

Det kan göras olika typer av nyemissioner. Dessa kan vara riktade mot speciella målgrupper eller liknande. Det händer till exempel att bolag gör emitterar nya aktuer för att kunna ge sina anställda möjligheten att köpa aktier i bolaget. De befintliga aktieägarna ges också möjligheten att köpa de nya aktierna. I och med att en nyemission medför en utspädning så behöver de befintliga aktieägarna köpa nya aktier för att behålla samma ägarandel i bolaget.

Vad är utspädning vid nyemission?

När nya aktier emitteras i ett bolag så innebär ju det att varje aktie motsvarar en mindre andel av bolaget. Detta kallas för utspädning. En nyemission är inte alltid så positiv som när ett bolag står inför en expansion eller en stor investering. Ofta är det en sista livlina för ett företag på väg utför. En nyemission kan vara en väg ut ur en finansiell kris. Genom att skapa en plan för hur företaget ska fås på fötter igen, kan bolaget via tilltaget få det kapital som behövs.

Summering

Nyemission görs av företag för att få in nytt kapital till verksamheten. Det kan göras för att finansiera en expansion, eller för att rädda bolaget från en finansiell kris.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?