April 4

Hur fungerar räntefonder?

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Hur fungerar räntefonder?

Ett alternativ till aktiefonder kan vara räntefonder. Men hur fungerar räntefonder? De investerar i värdepapper som handlas på räntemarknaden med dagliga kursuppdateringar. Eftersom värdet på de olika räntebärande tillgångarna förändras på daglig basis kan även värdeutvecklingen för räntefonder vara negativ. Ofta anses räntefonder vara säkrare än aktiefonder.

Räntefonder och styrräntan

De flesta småsparare investerar i aktier samtidigt som de har bolån. För dessa är högre räntor en mardröm då lånet blir dyrare och aktier förväntas tappa värde. Men genom att investera i en räntefond kan risken spridas. Anledningen är att de värdepapper som utgör en räntefond ökar i värde när räntan sjunker. Detta till följd av att de räntebärande papper som redan finns på marknaden blir relativt mer värdefulla än de som kommer att ställas ut med den nya lägre räntan.

räntefonder
räntefonder

 

Läs mer om de bästa fonderna enligt mig.

Löptiden

En annan parameter som avgör den förväntade avkastningen på ett räntebärande papper, grunden till räntefonder, är löptiden. Om löptiden är lång ökar risken i värdepappret. Således ökar även räntan som en kompensation för den högre risken.

Summering

Denna typ av fonder, räntefonder anses vara säkrare än aktiSfonder men ger lägre avkastning. En lägre styrränta ökar värdet på befintliga räntepapper som utgör innehaven i räntefonder. Även långa löptider ger bättre förväntad avkastning, men till högre risk.

Här kan du läsa mer om våra fondguider och artiklar samlade i vårt arkiv på ett ställe. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter