Hur Funkar Obligationer?

Ett alternativ till det traditionella banklånet är obligationer. Denna finansieringsform används både av företag och stater för att finansiera diverse projekt. Benämningen för en obligation utställd av ett företag är företagsobligation medan det om utställaren är staten benämns statsobligation.

Handel med Obligationer

För den som är intresserad av att handla med obligationer kan man vända sig till antingen Avanza eller Nordnet. Det är dock bra att ha i åtanke att det krävs stora belopp för att handla obligationer, ofta flera hundra tusen kronor. Prissättningen av obligationer sker i procent av det ursprungliga lånevärdet. Investeraren eller institutet som äger värdepappret när löptiden når sitt slut återbetalas hela det obligationsbeloppet.

Premieobligationer

En intressant variant av statsobligationer är premieobligationen. Denna ställs ut av riksgälden och ger möjlighet till högre avkastning till investeraren. Detta till följd av att ränteutbetalningarna lottas ut bland obligationsinnehavarna. En fördel med denna typ av värdepapper är att vinsten är skattefri. Dessvärre ställs inga nya premieobligationer ut, detta sedan Riksgälden stoppade utgivandet i slutet av kalenderåret 2016.

Summering

För stora organisationer så som företag och stater används obligationer som finansieringsmetoder. Marknadshandel sker i höga belopp och prissättningen sker i procent av det ursprungliga värdet. Och ja, på engelska heter obligationer ”bonds”. Precis som den fina bilden på framsidan av denna artikeln visar.