Hur köper man obligationer?

Hur köper man obligationer? Du kan köpa obligationer hos någon av nätmäklarna eller bankerna. Ofta krävs att man köper för minst 1 miljon kronor, vilket är för mycket för de flesta småsparare. Därför finns det även obligationsfonder som bara kräver någon hundralapp som minsta investering.

Det finns företagsobligationer och statsobligationer. Premieobligationer är en slags statsobligation.

Vad är en obligation?

Obligationer är ett slags lån. Om ett företag eller en regering behöver låna en stor summa pengar kan de utfärda obligationer. Investerare köper då obligationerna mot en så kallad kupongränta. Ett företag kan exempelvis använda pengarna till investeringar eller expansion. Regeringar använder ofta pengarna till infrastrukturprojekt.

De vanligaste obligationerna är:

  • Statsobligationer: Ett skuldebrev som stater ger ut. Risken anses vara låg i statsobligationer från stabila länder, som till exempel Sverige, eftersom staten har ständiga inkomster från skattepengar.
  • Företagsobligationer: En obligation som företag ger ut istället för att ta ett banklån. Det kan hända att banken inte beviljar ett lån eller inte kan ge företaget ett tillräckligt stort lån. När du köper företagsobligationer får du ofta högre ränta än för statsobligationer. Samtidigt är risken större.
  • Premieobligationer: En slags statsobligation som Riksgälden tidigare gav ut. Räntan samlas i en pott som lottas ut bland innehavarna. Det går inte att köpa nya premieobligationer men de som finns i omlopp kan fortfarande handlas.
Hur köper man obligationer?

Hur köper man obligationer?

När är det bra att köpa obligationer?

Det kan finnas flera anledningar att köpa obligationer:

  • Om du tror på en negativ börsutveckling under många år.
  • Om du tror på sjunkande styrränta.
  • Om du vill öka riskspridningen i aktieportföljen genom att ha en del obligationer vid sidan av aktier.
  • Om du behöver pengarna inom fem år.
  • Om du är pensionär och vill ha kupongräntan som en extra ”pension”.

Ifall du har lång sparhorisont får du oftast bättre avkastning genom att äga aktier än obligationer.

Sammanfattning

Du kan köpa statsobligationer och företagsobligationer hos nätmäklare och banker. För de flesta obligationer krävs stora belopp. Därför kan du istället köpa andelar i obligationsfonder. Premieobligationer handlas på andrahandsmarknaden och kan även de handlas för mindre belopp.