Hur länge kan man få aktivitetsstöd

Last Updated on 22 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Hur länge kan man få aktivitetsstöd?

Aktivitetsstöd betalas ut så länge som en person deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Stödet betalas ut av Försäkringskassan och beloppet beräknas på personens ersättningsnivå hos a-kassan. .

Vem kan få aktivitetsstöd?

För att bli beviljad aktivitetsstöd ska man vara 25 år fyllda och uppfylla villkoren för ersättning från Arbetslöshetskassa (a-kassan). Aktivitetsstöd betalas ut till personer som aktivt deltar i någon form av arbetsmarknadspolitiskt program via Arbetsförmedlingen. Betalningen sker via Försäkringskassan som förbehålls rätten att hålla inne med betalning för eventuell frånvaro som inte anmälts.
 

Hur länge kan man få aktivitetsstöd
Hur länge kan man få aktivitetsstöd

Aktivitetsstödets max- och minimigräns

För personer som uppfyller kraven för arbetslöshetsersättning
Det lägsta beloppet som betalas ut som aktivitetsstöd är 365 kronor per dag. Maxbeloppet är 910 kronor per dag. Maxbeloppet för aktivitetsstödet ändras efter 100 dagar till 760 kronor per dag.
För personer som inte uppfyller kraven för arbetslöshetsersättning
För en person som inte uppfyller kraven för arbetslöshetsersättning från a-kassan, men som ändå deltar i ett program via Arbetsförmedlingen, är beloppet för aktivitetsstödet 223 kronor om dagen. Det beloppet betalas ut i max 450 dagar.

Aktivitetsstöd istället för a-kassa

Aktivitetsstödet är beräknat på en persons ersättningsnivå från a-kassan, och betalas ut istället för a-kassa. Det är också så att dagarna då man får ersättning i form av aktivitetsstöd räknas av från innestående a-kassedagar, vilket betyder att en person kan bli utförsäkrad från a-kassan under den tid då personen får aktivitetsstöd. Om så är fallet sänks personens ersättningsnivå när det gäller aktivitetsstödet.

Sammanfattning

Personer som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program via Arbetsförmedlingen kan få aktivitetsstöd. Det är en form av ekonomiskt stöd som utgår ifrån individens ersättningsnivå från a-kassan, men som betalas ut av Försäkringskassan.
Kraven för att få aktivitetsstöd är att personen ska ha fyllt 25 år och uppfylla kraven för arbetslöshetsersättning. Dock kan även personer som inte uppfyller dessa krav få aktivitetsstöd, men då i form av ett lägre belopp.

Följ Oss På Twitter