Hur länge syns en kreditupplysning

Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

En kreditupplysning ligger kvar i 12 månader från det att upplysningen beställdes. Görs en notering om betalningsanmärkning ligger den kvar i 3 år från det att anmärkningen uppkom.

Spelar det någon roll om man blir granskad ofta?

En privatperson eller ett företag som har fått flera kreditupplysningar mot sig på mycket kort tid kan få svårare att bli beviljad ett lån, än en person/ett företag som inte granskats lila ofta. Därför kan det vara en god idé att hålla koll på sitt så kallade UC-score.

Vad är ett UC-score?

UC, eller Upplysningscentralen, är ett av Sveriges ledande företag för kreditkontroller av privatpersoner och företag. Eftersom alla kreditupplysningar lagras en viss tid finns det de som har ett mer eller mindre bra UC-score.
Med ett bra UC-score kan man till exempel ha lättare att få ett lån, då Upplysningscentralens uppgifter väger tungt när det gäller kreditupplysningar. För varje kreditupplysning som begärs sänks kreditvärdigheten hos Upplysningscentralen (UC), likväl som kreditvärdigheten höjs när man har ett bra UC-score.

Vad betyder kreditvärdighet?

Man kan likna det vid ett mått på hur goda dina chanser är att betala av ett lån. Innan banken kan bevilja ett lån tar de reda på din kreditvärdighet, och den i sin tur kan påverka vilken ränta du får på ditt lån. Kreditvärdigheten får de bland annat fram genom att göra en kreditupplysning.

Vad är det för information som lagras?

Det är bland annat information om inkomst, beviljade krediter, nyttjade krediter, betalningsanmärkningar och skulder som finns lagrade hos Upplysningscentralen. För att få veta exakt vad som finns lagrat för egen räkning går det att beställa en kreditupplysning på sig själv.

Sammanfattning

En kreditupplysning är en form av måttstock för hur god och tillförlitlig en persons eller ett företags ekonomi är. För varje kreditupplysning som begärs sjunker kreditvärdigheten, vilket i sin tur kan påverka bankens beslut om huruvida de ska bevilja ett lån eller inte.
Betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden är sådant som lagras, och varje kreditupplysning ligger synlig i 12 månader efter det att den begärts ut.

Följ Oss På Twitter