Hur man använder VIX i trading

Last Updated on 18 november, 2020 by Håkan Samuelsson

Hur använder man VIX i trading?

Vix är ett volatilitetsindex som skapades av CBOE för att mäta volatiliteen i S&P-500. VIX beräknas från priset på S&P-500 optioner, och mäter med andra ord marknadsspelarnas förväntningar på kommande prisrörelser.

Som med allt, kan VIX användas på olika sätt. Här följer några vanliga tillvägagångssätt:

Bedöma volatiliteten i marknaden

VIX skapades för att mäta marknadsspelarnas förväntningar på framtida rörelser i aktiemarknaden. Ett värde på 18% innebär exempelvis att den årsjusterade förändringen som tros ske inom de kommande 30 dagarna är 18%. För att få den månatliga förväntade volatiliteten dividerar man detta värdet men roten ur 12, vilket i det här fallet leder till en förväntad volatilitet på 4.24% för den kommande månaden.

Förbereda sig inför kommande prisrörelser

Även om VIX skall följa volatiliteten i marknaden oavsett om det gäller volatilitet på upp-eller nedsidan, tenderar den att bara stiga när marknaden går ner, i och med att mer vikt läggs på säljoptioner.

När marknaden förväntas gå ned, händer ofta något liknande scenariot nedan:
De institutionella spelarna köper på sig säljoptioner när de förväntar sig att börsen skall gå ned inom en snar framtid, för att skydda sig mot den kommande prisrörelsen. Den ökande efterfrågan på säljoptionerna driver upp priserna, vilket leder till att VIX går upp. På så vis får vi en förvarning att marknaden kan komma att gå ned snart.

Avgöra när en korrektion är över

Ju mer en marknad går ned, desto mer rädsla brukar det finnas, vilket ökar efterfrågan på säljoptioner, och resulterar i att VIX rusar i höjden. När förtroendet för börsen återigen kommer tillbaka, tenderar VIX att återigen sjunka, vilket i sig kan vara ett tecken på att marknaden snart kommer att gå upp igen, och att korrektionen är över för den här gången.

VIX
VIX

Efter ett marknadsfall väljer vissa traders att använda VIX för att bedöma när tilltron till marknaden är på tillbakagång. Ofta brukar man säga att ett fall mot 20%-nivån är ett tecken på tilltagande optimism i marknaden!

För att trada index

I och med att man nyttjar VIX för att förstå vad som händer i marknaden, går den också att använda som en slags indikator för att trada olika börsindex, likt SP-500 eller OMXS30. När VIX faller brukar indexen generellt gå upp, och vice versa. Detta är ett förhållande som är värt att utforska mer!
En bra sak att veta i det här sammanhanget, är att VIX är jämviktspendlande, vilket innebär att det tenderar att vända om när det har gjort stora rörelser åt ett håll.

Trada VIX

Även om VIX bara är ett syntetiskt index, finns det vissa värdepapper som erbjuder exponering mot indexet. Så gott som alla dessa värdepapper baserar sig på VIX-terminen, vilket innebär att de påverkas av contangoeffekten som är stark på marknaden.
Du kan läsa mer om VIX och contango i vår artikel om VIX.

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email