April 4

Hur många äger aktier i Sverige? – Vilka har flest ägare?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Det finns drygt 2,2 miljoner unika aktieägare registrerade hos värdepapperscentralen Euroclear Sweden. Enligt statistik har antalet nya aktieägare på senare tid ökat för varje år, men sett över det senaste decenniet har det totala antalet faktiskt minskat något – om än väldigt marginellt. 

Hur många äger aktier i Sverige? Är det många som handlar på börsen, eller föredrar de allra flesta svenskar fonder? Vilka bolag på Nasdaq Stockholm har flest ägare – och i vilken åldersgrupp ägs det egentligen flest aktier? Det och lite till reder vi ut i den här artikeln fullmatad med spännande statistik över aktiehandeln i Sverige.

Statistik från Euroclear Sweden

Euroclear Sweden är den värdepapperscentral som ansvarar för att dels registerföra alla de värdepapper som finns på konton i deras system, och dels tillhandahålla de tjänster som gör det möjligt för banker, aktiemäklare och andra finansiella institut att sköta köp- och säljtransaktioner av registrerade värdepapper – det vill säga flytt av värdepapper mellan olika konton och ägare.

Värdepapperscentralen har kvalitetssäkrat och ansvarat för den svenska värdepappershandeln sedan 1971, och är sedan 2008 en del av den globala koncernen Euroclear, vars huvudkontor återfinns i Bryssel. Är man nyfiken på data och statistik rörande svenskars aktiehandel finns en hel del att hitta hos just Euroclear Sweden.

Företaget släpper varje år en omfattande rapport över aktieägandet i Sverige, vilken finns tillgänglig för nedladdning på hemsidan.

För dig som vill ha en genväg till några av de mest övergripande men kanske också mest intressanta statistiksiffrorna lyfter vi dem här nedan.

Vilka bolag har flest antal svenska aktieägare?

Svenska aktieägare satsar överlag på stora, mogna bolag. Den genomsnittliga aktieägaren har omkring 4 olika aktier i sin portfölj, vilket är en ökning både från året innan och från decenniets början. Parallellt med det fortätter också andelen som endast äger aktier i ett enda bolag att minska – om än från relativt höga nivåer. Nästan 44% av alla svenska privata aktieägare äger endast aktier i ett bolag.

Enligt Euroclears statistik var följande bolag de som hade flest antal ägare vid mätningarna:

Bolag Antal ägare
Telia                                         471 959
Ericsson                                         414 760
Swedbank                                         368 313
SEB                                        268 312
Volvo                                        250 798
Investor                                        246 259
H&M                                        235 056
Kinnevik                                        125 204
Handelsbanken                                         121 556
SSAB                                          117 911

 

Tips! Klicka på länkarna för att läsa mer om aktieägande för respektive aktie hos Avanza.

Hur många äger aktier i Sverige enligt Euroclear?

Som inledningsvis nämndes visar de färskaste sifforna från Euroclear att det fanns över 2,2 miljoner unika aktieägare i Sverige – av vilka privatpersoner utgjorde 1,9 miljoner. Svenskar benämns ofta som ett fondälskande folk, men att en knapp femtedel av landets befolkning också har aktieinnehav visar på ett stort intresse även för den typen av värdepapper.

Antalet unika aktieägare som aktiesparade steg med närmare 60 000 jämfört med året innan. vilket följer den positiva trend som pågått under framförallt andra halvan av 2010-talet. Svenska folkets stadigt stigande intresse för aktier kan enligt Euroclear förmodligen härledas till de senaste årens mycket starka börsklimat. När börsen går bra lockas fler till marknaden.

Privatpersoner står för över 85% av de unika ägarna, men endast för 12% av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier. Svenska juridiska personer och utländska ägare är alltså betydligt färre till antalet, men de äger aktier till ett mycket större värde än vad det privata investerarkollektivet gör.

Aktieägande bland kvinnor vs män

Sverige lovordas ofta som världens mest jämställda land – men hur det ut med fördelningen bland aktieägare? Investerar den kvinnliga delen av befolkningen lika flitigt på börsen som den manliga? Och för lika mycket pengar?

Av totalt 1,9 miljoner privata aktieägare vid årsskiftet var 1,1 miljoner män och knappt 800 000 kvinnor. Denna fördelning har varit mer eller mindre densamma under hela 2010-talet – sex av tio aktieägare är män. Män äger också mer kapital – två tredjedelar av aktiernas totala marknadsvärde finns hos manliga aktieägare.

Gemensamt för både kvinnor och män är dock det faktum att andelen aktieägare bland den kvinnliga respektive manliga befolkningen har minskat över det senaste decenniet. Andelen män som äger aktier har minskat med 3,2% sedan 2010, och andelen kvinnor som äger aktier har minskat med 2,4% under samma period.

Äldre äger flest aktier – men yngre aktieägare ökar mest

Kikar man på aktieägande i olika åldersgrupper visar statistiken att män i åldern 51-60 år var den största gruppen bland privata aktieägare överlag. Bland kvinnliga ägare var åldern snäppet högre – största grupp var de mellan 71-80 år. För både kvinnor och män är de yngre åldersgrupperna underrepresenterade bland aktieägarna.

Människor i övre medelåldern och äldre människor står alltså för den största andelen ägande bland privatsparare, men det är bland de yngre åldersgrupperna som antalet nya aktieägare ökar mest. Störst ökning ses bland dem i åldrarna 21-30 år, men även i åldersgruppen 31-40 år blir antalet fler. Åldersgruppen 0-20 år utgör av förklarliga skäl den minsta gruppen.

Utländskt ägande

Det finns gott om utländska ägare till svenska aktier. Den senaste siffran visar att drygt 26% av det totala antalet aktier listade i Sverige ägs av utländska privata och institutionella ägare. Marknadsvärdet för utlandsägda aktier är strax under 40% av det totala svenska marknadsvärdet, vilket är en minskning jämfört med föregående år.

De bolag med flest utländska ägare är SSAB, Handelsbanken och Ericsson.

Minskad aktieförmögenhet

Den svenska aktieförmögenheten har haft en stadig uppåtgående kurva under flera år. Efter första halvåret kunde man dock konstatera att den positiva trenden brutits till följd av den rådande pandemin och dess negativa påverkan på börsen – i synnerhet under vårmånaderna.

I slutet av juni hade det totala marknadsvärdet för aktier listade på den svenska börsen backat med 365 miljarder kronor. Den sammanlagda aktieförmögenheten uppgick då till 7868 miljarder kronor.

Den totala utgången återstår ännu att se, men då börsen överlag har repat sig under årets tredje och fjärde kvartal skulle en viss återhämtning i tappet förmodligen kunna ses.

Som synes finns mycket intressant statistik att dyka ned i om det svenska aktieägandet. För dig som vill ta del av ytterligare siffror finns hela den senaste rapporten om aktieägandet i Sverige att läsa hos Euroclear.

Källa: All statistik är hämtad från Euroclear. 

Fler artiklar om aktier och aktiehandel hittar du här.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?