Sveriges befolkning

Last Updated on 18 september, 2020 by Håkan Samuelsson

Hur många bor i sverige?

Om vi går bak i Sveriges befolknings historia kan vi se att på 1300 talet led Sverige av en avsevärd minskning i befolkningsantal och antal invånare, detta berodde till största del på Digerdöden som tog många liv. År 1650 tros befolkningen ha varit ännu lägre än 1300, mycket till konsekvens av svält, infektion samt dåliga förhållanden och hygien.
På 1700 – talet led Sverige konsekvenserna av den tidigare pestepidemin, landet var även påverkat av missväxt och massvält, kriget med Ryssland tog många liv och förvärrade landets förhållanden. Som konsekvens av svält epidemin 1773 – 1775 dog mer än 5 procent av befolkningen under ett enstaka år!
1809 led vi av lantvärnssjukan som spreds i samband med Finska kriget 1808 -1809. Sjukdomarna som spreds var bland annat tyfus, malaria och dysenteri.

Hur många bor i sverige?

Uppåt igen… Antal invånare ökar

Om vi tar en närmare titt på Sveriges befolkning och invånarantal samt hur den har förändrats över tid kan vi se att sedan 2000 – talets start har Sveriges befolkning vuxit med nästan 1.4 miljoner, detta är en ökning på cirka 15 procent. Vad kan denna folkökning kan bero på, det finns många faktorer som spelar in. Sveriges befolkning består av alla som är folkbokförda, dvs skrivna i Sverige.

Faktorer som påverkat befolkningsökningen

Folkökningen i Sverige beror till stor del på att fler har fötts än dött, detta kan bero till stor del på att vår sjukvård är väldigt bra i Sverige. Färre barn dör vid födsel efter komplikationer samt vår hälsosamma filosofi och kultur bidrar till att många äldre lever längre liv.
Vi kan också se att fler har invandrat än utvandrat, detta är den faktor som har bidragit mest till att folkbokföringen och antal invånare i Sverige har ökat, framförallt under 2000- talet. Redan sedan 1968 har den ökade invandringen varit en stor bidragande faktor till Sveriges ökande befolkning. Det råder ett invandringsöverskott i Sverige, vilket innebär att fler invandrar än utvandrar.

Hur Många Människor Bor Det På Jorden

Födelseöverskott

Under många år var det födelseöverskottet, att fler föds än dör, som var den största bidragande faktorn till Sveriges växande befolkningsantal men vid 1993 gick invandringsöverskottet om och tog ledningen för den största bidragande faktor till ökningen. Om vi kollar på år 2018 kan vi se att invandringsöverskottet låg på runt 86 000 personer jämfört med födelseöverskottet som låg på cirka 24 000.

Invandring från krigsdrabbade länder

Som vi redan konstaterat, så har invandringen i Sverige ökat under 2000-talet, under 2016 var den totala invandringen till Sverige den högsta någonsin på rut 163 000 individer. Invandringen beror till största del på att personer kommer till Sverige från krigsdrabbade länder för att söka asyl. Under 2018 var 11 procent av de som invandrade till Sverige födda i Syrien.

Utvandrare återvänder hem

Många av Sveriges unga medborgare lämnar landet för att bosätta sig utomlands, vare sig det är för studier, på ett 12 månaders visa i Australien eller permanent. Den som lämnar Sverige för att bosätta sig utomlands i minst tolv månader räknas i statistik som utvandrad.
I statistik kan vi se att de flesta som utvandrar är också födda utomlands, under 2018 utvandrade runt 47 000 personer varav 30 000 var födda utomlands.  Många som utvandrar återvänder dock hem till Sverige så småningom.

Fler barn föds

Ungefär 115 000 barn föds i Sverige varje år, hur många barn som föds beror till största del på hur många kvinnor i barnafödande ålder befolkningen består av. Barnafödandet går i toppar och dalar med 20 – 30 års mellanrum, år 2016, 2017, 2018, 2019 har legat i topp med 25 000 fler barn födda än i början av 2000 – talet.

Sveriges medellivslängd har ökat

Cirka 90 000 personer dör varje år i Sverige, antalet beror till största del på hur många personer som finns i de äldsta åldersgrupperna. Under 2000 – talet har dödstalet legat på runt 90 000 per år, år 2014 låg på det lägsta dödsantalet sedan 1977 där färre än 89 000 personer avled. Samtidigt som allt detta har medellivslängden ökat i Sverige, mycket tack vare att vår sjukvård är bland en av de bästa i världen samt att det flesta i Sverige tar mycket bra hand om sin hälsa.

Hur många människor bor det i Sverige

Fler män än kvinnor

Under 2000 – talet var det för första gången fler män än kvinnor i Sveriges befolkning. Detta beror mycket på att medellivslängden mellan män och kvinnor minskar, tidigare brukade kvinnor i regel leva längre än män. Könsfördelningen på invandringen har även det en effekt, det är generellt fler män än kvinnor som invandrar till Sverige. Trots att medellivslängden närmar sig varandra lever kvinnor fortfarande längre än män med en medellivslängd på 84,25 år jämfört med 80,78 år på män.

Demografi

Sverige är glest befolkat, detta gäller framförallt i norr då majoriteten av antalet invånare bor i den södra tredjedelen. År 2017 bestod 18.5 procent av Sveriges befolkning av utrikes födda där 13 procent bestod av personer födda i Finland, Norge, Danmark eller Island, det Finska födelselandet har varit det vanligaste för invandrade svenskar sedan 1940 talet. Nio procent av de utrikes födda var invandrare födda i Syrien.

Framåt

I januari 2017 steg antal människor och invånare i antal till över 10 miljoner och denna siffra förväntas ha ökat med ännu en miljon till år 2029. Enligt statistiska centralbyrån (SCB) förväntas denna siffra ligga på runt 13 miljoner år 2070.

Summering

Sverige har alltså gått igenom ganska stora förändringar när det kommer till antal invånare och befolkningsantal. Från att ha varit utsatta med ett konstant minskande befolkningsantal som en följd av krig, sjukdomar och dålig hälsa till det frodande land vi är idag.

Sverige ligger år 2019 på sjätteplatsen för världens hälsosammaste land, vi har ett välutvecklat system samt stor miljö input. Idag växer Sverige så det knakar mycket till följd av invandring men också tack vare att vi har färre dödstal samt högre födelsetal. Tack vare högt utvecklad sjukvård, välfärdssystem, utbildning samt en trygg regering är Sverige , enligt en rapport från Unicef, det bästa landet i världen att leva. Om vi ser framåt så tycks den svenska befolkningen växa, enligt Statistiska Centralbyrån så kommer Sveriges befolkning ligga på runt 13 miljoner vid 2070. Vi är ett växande land!


Sveriges historiska befolkning

ÅrtalHistorisk Medelbefolkning
4000 f.Kr.10 000
1200 000
1000400 000
13001 100 000
1413347 000
1571639 000
1620854 000
1631916 722
1632922 598
1633922 882
1634923 605
1635927 815
1636934 032
1637944 073
1638957 115
1639971 279
1640986 047
16501 101 319
16601 090 786
16701 178 383
16801 173 487
16901 343 644
17001 368 171
17101 422 676
17201 451 917
17301 619 739
17401 719 696
17501 772 683
17601 915 532
17702 036 524
17802 103 904
17902 188 347
18002 352 143
18102 395 226
18202 573 210
18302 875 580
18403 122 631
18503 461 852
18603 823 562
18704 163 638
18804 572 280
18904 779 692
19005 116 884
19105 499 374
19205 875 693
19306 131 126
19406 356 350
19507 013 950
19607 480 374
19708 042 657
19808 310 470
19908 558 774
20008 872 103
20109 373 379

Källa: Historia.se

Vi använder cookies. Data från SCB vid senaste uppdateringen genom nedladdningen. Vi visar mer på vår hemsida om du läser där. Det ska snart bli fler än två i folkmängd per dag.

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email