Hur Räknar Man Ut Sharpekvot?

Att investera innebär risk, och att justera risken är en viktig faktor för framgångsrika investeringar. Sharpkvoten är ett bra mått på hur riskjusterad din avkastning är. Genom att använda detta mått kan olika fonder och aktieportföljer ställas mot varandra. Men hur beräknas din Sharpkvot?

Användningsområden

För att veta vilka fonder som presterat bäst i förhållande till sin risknivå kan denna kvot beaktas. Det samma gäller en enskild investerares portföljer eller om för att jämföra aktieportföljerna på Samuelssons Rapport. De stora nätmäklarna i Sverige, Nordnet och Avanza tillhandahåller sharpekvoten till sina kunder. Även traditionella fonder redovisar detta riskmått för konsumenten ska få ett bättre beslutsunderlag.

Beräkning

Att beräkna kvoten är enkelt. Inom finansvärlden anses statsobligationer vara riskfria och avkastningen på dessa benämns som riskfri ränta. Eftersom denna avkastning kunde uppnåtts riskfritt subtraheras den från den faktiska avkastningen som sedan divideras med portföljens standardavvikelse.

Hur man räknar ut sharpekvot

Hur man räknar ut sharpekvot

Anledningen till att standardavvikelsen förekommer i beräkningen är att en värdepappersportföljs risk mäts i termer av standardavvikelsen. För att en portfölj ska kunna sägas ha en hög riskjusterad avkastning ska Sharpkvoten vara så hög som möjligt.

Summering

En bra Sharpkvot är en hög Sharpkvot. Genom att jämföra kvoten mellan olika fonder och aktieportföljer ges en fingervisning till investeraren rörande vad som är en bra investering.