Hypotekslån

Hypotekslån, även kallat bottenlån, är ett lån som tas med säkerhet. Det är vanligt att ta hypotekslån inför större köp, exempelvis när man köper en bostad, men det kan även användas vid bland annat bilköp och liknande. Hypotekslån kan i dessa fall utgöra den största delen av huslånet som tas. Om fastigheten som köps har blivit väl värderad kan det i vissa fall finnas möjlighet att ta ett hypotekslån som täcker 85 procent av den totala lånesumman.


Anledningen till att det är möjligt att ta hypotekslån som täcker en så pass stor summa handlar om att bostaden – eller vad det är man lånar man – blir ett värdefullt objekt som långivaren kommer kunna kräva som betalning i fall som skulden till dem inte återbetalas som den ska. När man tar ett lån med säkerhet är det vanligt att det är just bostaden som används som säkerhet för lånet.

Egen bindningstid för olika delar av hypotekslån

Ett hypotekslån kan vara uppdelat i flera delar, och varje enskild del av ditt hypotekslån kan ha en egen bindningstid. I vissa fall kan exempelvis två tredjedelar av ett hypotekslån ha en specifik bindningstid, medan den sista tredjedelen har en annan bindningstid. I vanliga fall kan man ha ett hypotekslån under ganska lång tid. Ju längre tid du har på dig att betala tillbaka lånet, desto lägre summa kommer du behöva betala månatligen. Du bör dock ha i åtanke att den totala räntan för ditt hypotekslån kan bli högre också, om du har lånet under väldigt lång tid. Hur lång tid man får ha lånet beror bland annat på låntagarens ålder och ekonomiska status.

Du kan betala tillbaka hela ditt hypotekslån när du vill, även innan bindningstiden har gått ut, däremot kan du i dessa fall bli tvungen att betala vad som kallas för ränteskillnadsersättning. Om du däremot har ett rörligt lån kan du amortera utan att det tillkommer några extra kostnader.

Villkoren för ett hypotekslån kan variera utifrån faktorer som värdet på bostaden samt bostadens läge, skick och storlek. Till villkoren hör även hur hög räntan för lånet blir.

hypotekslån

hypotekslån

Att ta hypotekslån med säkerhet

I och med att det finns ett objekt, vanligtvis en bostad eller bil, som används som säkerhet kan långivaren känna sig mer säker på att pengarna som har lånats kommer komma tillbaka till dem på ett eller annat sätt; antingen genom vanlig återbetalning med pengar, eller via bostaden. Av den anledningen kan räntan som sätts på dessa lån vara lägre än andra typer av lån, vilket naturligtvis är fördelaktigt för lånetagaren då det innebär att lånet blir billigare att betala tillbaka.

Det är dock inte bara fördelaktigt att ta hypotekslån. Den främsta nackdelen med hypotekslån kan förmodligen anses vara att säkerheten kan krävas in som betalning för lånet om man inte skulle betala tillbaka det enligt överenskommelsen. Om det är en bostad man är bosatt i kan detta leda till en rad negativa konsekvenser. Rent konkret innebär det att du riskerar att bli bostadslös om återbetalningen till långivaren inte skulle gå enligt planen.

Låntagarens ägarförhållande till säkerheten

Låntagarens äganderätt till säkerheten regleras i låneavtalet, där låntagaren anses vara ägare trots att objektet är pantsatt. Detta innebär att låntagaren kan göra förändringar i exempelvis bostaden genom att renovera, bygga om eller sälja den. Förutsättningen för att låntagaren ska fortsätta anses vara ägaren är dock att låneavtalet för ett hypotekslån hålls och följs. Med andra ord ska långivaren alltid få återbetalningen för sitt utlånade hypotekslån – både amorteringen och räntan – i tid.

Om ett pantbrev skrivs i samband med ett hypotekslån kan det bland annat avtalas om att långivaren har rätt att såväl överta bostaden som att sälja den om pengarna för lånen inte inkommer som överenskommet. Som låntagare går det dock aldrig att godtyckligt lämna över exempelvis bostaden till långivaren, utan ett övertagande av bostaden sker enbart utifrån långivarens önskemål och kommer endast vara aktuellt om långivaren inte återbetalar amorteringen och räntan för lånet.

Hypotekslån och kompletterande lån

När man tar ett hypotekslån är det vanligt att det kompletteras med ett ytterligare lån, såsom kontantinsatslån. För det mesta kommer långivaren – i de fall det är en bank – inte att låna ut pengar för hela bostadens värde, utan som mest till 85 procent. Resterande 15 procent utgör vad som kallas för kontantinsats, som kan förväntas att låntagaren äger själv. Så behöver dock inte vara fallet alla gånger, utan i vissa fall går det att förhandla sig till att få ta ett kontantinsatslån utöver ett hypotekslån.

Det kompletterande lånet, i det här fallet kontantinsatslån, har vanligtvis en rörlig ränta och betalningstiden är generellt kortare än tiden för att återbetala ett hypotekslån. Anledningen till att återbetalningstiden kan vara kortare är för att det är ett lån som tas utan säkerhet, medan ett hypotekslån är ett lån som tas med säkerhet. När lån tas utan säkerhet finns det heller ingen garanti för att långivaren kommer kunna kräva tillbaka sina pengar på något direkt sätt. Säkerheten för exempelvis kontantinsatslån, privatlån och blancolån ligger i låntagarens förmåga att återbetala lånet och räntan för lånet framöver.

Hypotekslån avser inte enbart lån till bostäder, utan kan även gälla andra typer av investeringar, till exempel investeringar för att kunna starta upp en verksamhet eller för att kunna investera i sitt företag i syfte att få det att växa. I dessa fall kan det vara nödvändigt att investera i exempelvis materiella ting som används inom verksamheten, vilket är fall där ett hypotekslån kan användas.

Hypotekslån för pensionärer

Ett tryggt sätt att få loss pengar för dig som är 60+ och äger din bostad. Ansök om ett pensionärslån, ett tryggt lån till dig som pensionär. Låna på din bostad och unna dig mer. Så länge du bor kvar behöver du inte betala ränta för vissa lån. Förvandla värdet på din bostad till kontanter! Hypotekspension är den enda lösningen i Sverige med fullständig trygghet enligt konsumentskyddsregler.

Sammanfattning

Ett hypotekslån är ett lån som tas med säkerhet. Säkerheten består vanligtvis av det som pengarna lånas till, vilket vanligtvis är större investeringar såsom fastigheter, fordon eller vinstdrivande verksamheter. Om låntagaren inte skulle kunna betala tillbaka amorteringen och räntan för lånet i tid kan långivaren använda säkerheten för att driva in pengarna, exempelvis genom att sälja objektet.

Långivaren kan inte på eget bevåg överlåta säkerheten till långivaren. Hypotekslån tas vanligtvis över en längre tid då summan för dessa lån brukar vara högre. Lånen kan vanligtvis betalas tillbaks när som helst, men en ränteskillnadsersättning kan tillkomma i de fall där lånet återbetalas före slutdatumet för lånet.