February 15

IBAN, vad är det? – förklaring och definition

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

IBAN

International Bank Account Number, förkortat IBAN, står för Internationellt bankkontonummer och används för att identifiera ett bankkonto vid internationella transaktioner.
När du ska göra betalningar till andra länder kan du behöva fylla i den mottagande bankens identifieringskod Bic och mottagarens Iban.
Iban, eller International Bank Account Number, är en internationell metod att identifiera bankkontonummer och används bara vid betalningar till utlandet. Svenska Iban-nummer består av 24 tecken och inleds alltid med bokstäverna SE.
IBAN gör gränsöverskridande betalningar enklare och ger banken möjlighet att kunna kontrollera omedelbart efter mottagandet att kontonumret är korrekt.
IBAN är en internationell standard (ISO 13.616). Antalet omfattar maximalt 34 alfanumeriska tecken, som är strukturerade enligt följande:

  • Två skrivelser representerar hemland för bankkontot (landskod med två bokstäver, till exempel SE för Sverige).
  • Två nummer är kontrollsiffror.
  • Högst 30 alfanumeriska tecken som identifierar banken och kontonummer.

Här kan du också läsa om Bic-kod och  SWIFT-kod.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?