Immateriell tillgång, vad betyder det? – förklaring av immateriella tillgångar

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Immateriell tillgång

Immateriell tillgång är inom ekonomin tillgångar som inte är fysiska.
Immateriell tillgångar kan t.ex. vara licensrättigheter, goodwill, upphovsrätter, varumärkesrätter, mönsterrätter och patent.
Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna.
Immateriella tillgångar är med andra ord ett företagets tillgångar som inte går att ta på.
Immateriella tillgångar är inte mindre värdefulla än de fysiska.
Patent- och registreringsverket (PRV) är ansvarig myndighet för de immateriella rättigheterna i Sverige.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.