September 19

Immateriell tillgång, vad betyder det? – förklaring av immateriella tillgångar

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Immateriell tillgång

Immateriell tillgång är inom ekonomin tillgångar som inte är fysiska.
Immateriell tillgångar kan t.ex. vara licensrättigheter, goodwill, upphovsrätter, varumärkesrätter, mönsterrätter och patent.
Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna.
Immateriella tillgångar är med andra ord ett företagets tillgångar som inte går att ta på.
Immateriella tillgångar är inte mindre värdefulla än de fysiska.
Patent- och registreringsverket (PRV) är ansvarig myndighet för de immateriella rättigheterna i Sverige.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)