April 4

Indirekta skatter, vad är det? – förklaring av indirekt skatt

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Indirekta skatter

Indirekta skatter är exempelvis moms och olika punktskatter. En indirekt skatt tas ut genom köp av varor och tjänster. Exempel på indirekta skatter är elskatt, bensinskatt och tobaksskatt.
En indirekt skatt är alltså inbakad i priset när man köper något.
De kallas indirekta skatter på grund av att de som betalar in skatterna till staten inte är densamma som står för kostnaden.
Indirekta skatter finns inte bara för att ge staten inkomster utan också för att påverka konsumtion i en viss riktning. Man säger exv att man vill minska rökning genom att höja skatten på tobak.
Indirekta skatter betyder på engelska indirect taxes.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition