Inkomstbasbelopp, vad är det? – Förklaring och definition av inkomstbasbeloppen

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet har betydelse för pensionsrätten i det pensionssystemet.
Inkomstbasbelopp är ett fastställt belopp av pensionsmyndigheten som ligger till grund för beräkning av bland annat högsta pensionsgrundande inkomst.
Inkomstbasbeloppet har beräknats till 62 500 kronor.
Så här skriver regeringen om inkomstbasbeloppet.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.