March 8

Inkomstmetoden, vad är det? – förklaring och definition av inkomstmetoder

Last Updated on 17 January, 2023 by Emelie

Inkomstmetoden

Inkomstmetoden är en metod som används för att räkna ut BNP. Inkomstmetoden är summan av alla inkomster. Detta ger oss BNP till faktorpris men kan justeras till marknadspris. Det går ut på att producenternas inkomster måste vara lika med det slutgiltiga förädlingsvärdet för deras produkter. BNP räknas med inkomstmetoden ut genom att producenternas gemensamma inkomster räknas ihop.

Andra metoder för att räkna ut BNP är utgiftsmetoden och produktionsmetoden.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare