Inkomstmetoden, vad är det? – förklaring och definition av inkomstmetoder

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Inkomstmetoden

Inkomstmetoden är en metod som används för att räkna ut BNP. Inkomstmetoden är summan av alla inkomster. Detta ger oss BNP till faktorpris men kan justeras till marknadspris. Det går ut på att producenternas inkomster måste vara lika med det slutgiltiga förädlingsvärdet för deras produkter. BNP räknas med inkomstmetoden ut genom att producenternas gemensamma inkomster räknas ihop.

Andra metoder för att räkna ut BNP är utgiftsmetoden och produktionsmetoden.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.