Inlåning är pengar som du sätter in på ett konto på en bank eller kreditinstitut.
Motsatt till inlåning är utlåning. Utlåning är alltså när bankerna lånar ut pengar.