Vad betyder intäkter?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson  I vardagligt svenskt språkbruk skulle sannolikt de flesta anse att intäkter är synonymt med att erhålla en inbetalning eller en inkomst. Detta är emellertid inte fallet. För den redovisningskunnige är det skillnad mellan dessa begrepp. En intäkt är en inkomst fördelad (periodiserad) över den tid som … Continue reading Vad betyder intäkter?