February 14

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Last Updated on 17 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Internationella valutafonden

Internationella valutafonden förkortas även IMF.
Internationella valutafonden har idag 189 medlemsländer. Detta är nästan alla länder i världen.
Internationella valutafondens huvudkontor är i Washington D.C i USA.
Internationella valutafonden bildades 1944.
Internationella valutafondens huvudsyfta är att verka för internationellt monetärt samarbete och makroekonomisk och finansiell stabilitet. Syftet är att främja ekonomisk tillväxt och ökad levnadsstandard i världen, samt att bidra till en balanserad ökning av världshandeln.
Internationella valutafonden har 3 huvudområden att ta hand om och de är som följer:

  • Övervakning av medlemsländernas ekonomier
  • Utlåning för betalningsbalansstöd
  • Teknisk assistans.

Internationella valutafonden är resultatet av Bretton Woods-avtalet.
Internationella valutafonden heter på engelska International Monetary Fund.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Vad betyder avkastning?

Vad betyder avkastning?

Vad betyder leverantörsreskontra?

Vad betyder leverantörsreskontra?

Vad betyder reskontra?

Vad betyder reskontra?

Vilken SNI-kod ska jag använda?

Vilken SNI-kod ska jag använda?