April 5

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Internationella valutafonden

Internationella valutafonden förkortas även IMF.
Internationella valutafonden har idag 189 medlemsländer. Detta är nästan alla länder i världen.
Internationella valutafondens huvudkontor är i Washington D.C i USA.
Internationella valutafonden bildades 1944.
Internationella valutafondens huvudsyfta är att verka för internationellt monetärt samarbete och makroekonomisk och finansiell stabilitet. Syftet är att främja ekonomisk tillväxt och ökad levnadsstandard i världen, samt att bidra till en balanserad ökning av världshandeln.
Internationella valutafonden har 3 huvudområden att ta hand om och de är som följer:

  • Övervakning av medlemsländernas ekonomier
  • Utlåning för betalningsbalansstöd
  • Teknisk assistans.

Internationella valutafonden är resultatet av Bretton Woods-avtalet.
Internationella valutafonden heter på engelska International Monetary Fund.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering