September 23

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Last Updated on 22 August, 2022 by Håkan Samuelsson

Internationella valutafonden

Internationella valutafonden förkortas även IMF.
Internationella valutafonden har idag 189 medlemsländer. Detta är nästan alla länder i världen.
Internationella valutafondens huvudkontor är i Washington D.C i USA.
Internationella valutafonden bildades 1944.
Internationella valutafondens huvudsyfta är att verka för internationellt monetärt samarbete och makroekonomisk och finansiell stabilitet. Syftet är att främja ekonomisk tillväxt och ökad levnadsstandard i världen, samt att bidra till en balanserad ökning av världshandeln.
Internationella valutafonden har 3 huvudområden att ta hand om och de är som följer:

  • Övervakning av medlemsländernas ekonomier
  • Utlåning för betalningsbalansstöd
  • Teknisk assistans.

Internationella valutafonden är resultatet av Bretton Woods-avtalet.
Internationella valutafonden heter på engelska International Monetary Fund.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Omkostnadsbelopp På Aktier? (+Fonder)

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?