Internationella valutafonden

Internationella valutafonden förkortas även IMF.

Internationella valutafonden har idag 189 medlemsländer. Detta är nästan alla länder i världen.

Internationella valutafondens huvudkontor är i Washington D.C i USA.

Internationella valutafonden bildades 1944.

Internationella valutafondens huvudsyfta är att verka för internationellt monetärt samarbete och makroekonomisk och finansiell stabilitet. Syftet är att främja ekonomisk tillväxt och ökad levnadsstandard i världen, samt att bidra till en balanserad ökning av världshandeln.

Internationella valutafonden har 3 huvudområden att ta hand om och de är som följer:

  • Övervakning av medlemsländernas ekonomier
  • Utlåning för betalningsbalansstöd
  • Teknisk assistans.

Internationella valutafonden är resultatet av Bretton Woods-avtalet.

Internationella valutafonden heter på engelska International Monetary Fund.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?