July 6

Investerarskydd, vad betyder det? – förklaring av investerarskydden

Last Updated on 6 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Investerarskydd, vad betyder det?

Investerarskydd innebär att staten skyddar dina värdepapper upp till ett värde av 250 000 kronor om banken eller värdepappersbolaget skulle gå i konkurs.
Investerarskyddet gäller per kund och bank. Delar man upp en värdepappersdepå med en annan person får man en maximal ersättning på 500 000 kr eller om man skulle ha värdepapper på två olika institut och båda instituten skulle gå i konkurs får man en maximal ersättning på 250 000 plus 250 000 kr vilket sammanlagt alltså blir 500 000 kr.

Investerarskyddet gäller alla slags värdepapper såsom aktier, obligationer, preferensaktier, konvertibla skuldebrev, optioner, terminer och sammansatta produkter som aktieindexobligationer.
Investerarskyddet är ett åtagande från staten.

Det är viktigt att känna till att investerarskyddet inte gäller värdeförändringar som skett exempelvis i aktier eller andra värdepapper.
Alla länder inom Europeiska unionen måste ha ett investerarskydd som uppfyller vissa minimikrav.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Bitcoin förklarad av Keanu Reeves

Bitcoin förklarad av Keanu Reeves

Nya händelser inom spelbranschen

Nya händelser inom spelbranschen