Investeringsbolag

Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Investeringsbolag

Investeringsbolag är detsamma som ett investmentbolag.
Investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra aktiebolag. Investmentbolagen syftar bara till att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga utveckling för sina ägare. Andra, som till exempel Industrivärden och Investor, är maktbolag som primärt tillkommit för att kontrollera andra företag. Investmentbolag är ett bolag vars affärsidé är att förvalta, utveckla och långsiktigt äga andra bolag.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter