September 23

Investeringsfond, vad är det? – Förklaring av investeringsfonder

Last Updated on 22 August, 2022 by Håkan Samuelsson

Investeringsfond, vad är det? – Förklaring och definition

Investeringsfond är en samling av en rad olika värdepapper.
En investeringsfond kan innehålla olika ränte- och aktiebaserade värdepapper.
Investeringsfonder kan användas av privatpersoner och bolag för sparande av värdepapper, såsom aktier, obligationer, optioner. En fond kan också placera i andra fonder (fond-i-fond).
Investeringsfond är det övergripande namnet på sparfonder.
Investeringsfond heter på engelska investment funds.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare