Investeringsfond, vad är det? – Förklaring av investeringsfonder

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Investeringsfond, vad är det? – Förklaring och definition

Investeringsfond är en samling av en rad olika värdepapper.
En investeringsfond kan innehålla olika ränte- och aktiebaserade värdepapper.
Investeringsfonder kan användas av privatpersoner och bolag för sparande av värdepapper, såsom aktier, obligationer, optioner. En fond kan också placera i andra fonder (fond-i-fond).
Investeringsfond är det övergripande namnet på sparfonder.
Investeringsfond heter på engelska investment funds.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.