April 4

Investeringsfond, vad är det? – Förklaring av investeringsfonder

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Investeringsfond, vad är det? – Förklaring och definition

Investeringsfond är en samling av en rad olika värdepapper.
En investeringsfond kan innehålla olika ränte- och aktiebaserade värdepapper.
Investeringsfonder kan användas av privatpersoner och bolag för sparande av värdepapper, såsom aktier, obligationer, optioner. En fond kan också placera i andra fonder (fond-i-fond).
Investeringsfond är det övergripande namnet på sparfonder.
Investeringsfond heter på engelska investment funds.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan