Investeringsfond, vad är det? – Förklaring och definition

Investeringsfond är en samling av en rad olika värdepapper.

En investeringsfond kan innehålla olika ränte- och aktiebaserade värdepapper.

Investeringsfonder kan användas av privatpersoner och bolag för sparande av värdepapper, såsom aktier, obligationer, optioner. En fond kan också placera i andra fonder (fond-i-fond).

Investeringsfond är det övergripande namnet på sparfonder.

Investeringsfond heter på engelska investment funds.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.