April 4

Isk eller kf? – Skillnaden mellan investeringssparkonto och kapitalförsäkring? – (utländska aktier)

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad är skillnaden mellan ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring?

Ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring är ganska lika i sin utformning men det finns en del saker som skiljer dom åt. Investeringssparkonto och en kapitalförsäkring kan förkortas isk eller kf också.

Kapitalförsäkring vs investeringssparkonto

Kapitalförsäkring vs investeringssparkonto är den stora frågan? Att maximera sparandet i termer av att reducera skatten är ett viktigt steg för att få ut den fulla potentialen ur en aktieportfölj. Men vad är egentligen det bästa kontot att välja? I denna artikel ställer vi de två mot varandra, Kapitalförsäkring vs Investeringssparkonto. Läs vidare för att se vad som är potentiella för och nackdelar med de båda typerna av värdepappersdepå. (Personligen så gillar jag både Avanza och Nordnet och har liknande konton hos båda.)

Försäkringsbolaget äger aktierna

En signifikant skillnad mellan de båda värdepappersdepåerna är vem som är ägare till tillgångarna. Det är lätt att felaktigt göra antagandet att man som innehavare av en kapitalförsäkring är den registrerade ägaren av aktierna. Detta är dessvärre inte fallet, utan det är försäkringsbolaget som utåt sett är ägaren. Givetvis finns det ett avtal mellan kapitalförsäkringens innehavare och försäkringsbolaget som säkerställer att investeraren faktiskt har rätt till värdepapperna.
Dessvärre har denna struktur en inverkan på investerarens möjlighet att rösta på bolagsstämman. Eftersom försäkringsbolaget är den registrerade ägaren har investeraren ingen rösträtt. Detta har som vi tidigare nämnt ofta ingen faktisk inverkan på aktieägandet. Anledningen är att det krävs en stor andel aktier för att ha en signifikant inverkan på bolaget med hjälp av rösträtten.

ISK eller KF utländska aktier – skatteåterbäring

Om man som investerare inkluderar utländska värdepapper i sin aktieportfölj har man rätt att delvis få tillbaka skatt från aktieutdelning. Administrationen av skatteåterbäringen sker per automatik i en kapitalförsäkring. I ett investeringssparkonto måste den enskilda investeraren själv begära att skatteverket återbetalar det berättigade beloppet. Således kan det upplevas vara smidigare att äga aktier via en kapitalförsäkring om portföljen utgörs av aktier noterade utomlands.

ISK eller KF – barn och barnbarn

Vill du spara till barn eller barnbarn? En kapitalförsäkring kan du också öppna i eget namn och själv bestämma när det är dags att ge bort pengarna.
Om man vill barnspara i en och samma kapitalförsäkring till flera barn kan man också se till att alla får lika mycket när pengarna skall betalas ut. Utbetalningen från din kapitalförsäkring kan delas lika och man behöver inte bekymra sig om barnens eller barnbarnens pengar växer olika snabbt.

Investeringssparkonto begränsar IPO handel

Att köpa aktier i företag som just blir börsnoterade kan vara problematiskt via ett Investeringssparkonto. Detta gäller endast om företaget säljer andelar mer än 30 dagar före de noteras på börsen. Anledningen är att lagstiftningen fastställt att Investeringssparkonto bara får innehålla noterade värdepapper samt aktier som noteras inom 30 dagar.

Beräkning av skatt – ISK vs KF (pension)

En liten skillnad när man jämför kapitalförsäkring vs Investeringssparkonto är vilken lag som styr skatten. Beskattningen av de båda kontotyperna baseras på ett schablonbelopp. Ett investeringssparkonto beskattas baserat på kapitalunderlaget och statslåneräntan. För mer detaljer kring beskattningen, se inkomstskattelagen. För en kapitalförsäkring gäller samma sak. Det är statslåneräntan samt kapitalunderlaget som utgör basen för schablonbeskattningen. Men istället för att styras av inkomstskattelagen är det istället Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel som bestämmer skattesatsen. Är du nära pensionsåldern kanske du uppskattar möjligheten att få löpande utbetalningar till ditt konto. Det går att ordna med en KF och efterlikna dina löneutbetalningar när du jobbar. Har du sparat i kapitalförsäkring väljer du själv hur stort belopp du vill ta ut och under hur många år pengarna ska betalas ut.

Insättningsgarantin

Ytterligare en stor skillnad återfinns i skyddet från insättningsgarantin. Till följd av att en kapitalförsäkring är en försäkring och ägs av ett försäkringsbolag omfattar inte insättningsgarantin tillgångarna. Ett investeringssparkonto ägs av investeraren själv hos en bank och är därför skyddat både av investerarskyddet och insättningsgarantin. Mer information om insättningsgarantin återfinns hos Riksgälden.

Summering

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns både för och nackdelar när man ställer kapitalförsäkring vs Investeringssparkonto. Om en investerare vill delta i vid börsnoteringar och skyddas av insättningsgarantin föredras ett Investeringssparkonto. Men enkel administration föredras kan kapitalförsäkringen vara ett bättre alternativ. För att veta vilken variant av aktiedepå som är bäst för dig som individ är det bäst att fråga en jurist eller annan sakkunnig. (Personligen så gillar jag som jag skrev ovan både Avanza och Nordnet och har liknande konton hos båda.)

Följande text från Compricer.se reder ut begreppen än mer på ett enkelt sätt.
Skatt
Fördelen med både ett Investeringssparkonto (ISK) och en Kapitalförsäkring (KF) är att du kan byta fonder och aktier när du vill utan att betala reavinst vilket du måste om du sparar i en depå. Istället betalar du en årlig schablonskatt hur det än går med dina investeringar och du kan inte kvitta förluster mot andra vinster.
Skillnaderna i skatt för ett ISK och en KF är att skatten på ISK ska du deklarera och kan använda för att kvitta mot andra förluster.
Skatten på en KF tas ut och betalas in av försäkringsbolaget. Detta har betydelse för dig som har ett mycket stort kapital i ISK och samtidigt andra förluster som räntekostnader.
Avgifter
Banken får inte ta ut någon avgift för ditt ISK vilket gör att ett ISK ofta är ett billigare alternativ än en KF. En KF kan ha både insättningsavgifter och en fast avgift per år. Väljer du en KF är det viktigt att du kollar upp avgifterna och räknar på hur det kommer att påverka ditt kapital över tid. Många KF har också villkor om spartid vilket kan betyda att du måste betala en uttagsavgift på ett par procent.
Förmånstagare
En KF är en försäkring där du kan sätta in vem du vill som förmånstagare som får kapitalet vid en viss ålder eller när du dör. Ett ISK fördelas enligt arvsreglerna och/eller testamente.
Rösträtt
I ett ISK äger du de tillgångar som finns på kontot. I en KF är det juridiskt sett försäkringsbolaget som äger tillgångarna och du har en fordran på bolaget. Detta innebär att du har rösträtt för aktier i ett ISK men inte för aktier i en KF.
Val av placeringar
När du väljer ett ISK eller en KF är det bra att välja dem hos en bank med brett utbud av fonder och aktiehandel – då har du största friheten i dina placeringar.

Vad är skillnaden mellan ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring?
Vad är skillnaden mellan ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring?

 


De viktigaste skillnaderna mellan en ISK och en kf är:

  1. Kapitalförsäkringarna innehåller alltid ett försäkringsmoment och tillgångarna i försäkringen ägs av ett försäkringsbolag.
  2. Investeringssparkontot är inte någon försäkring och värdepappren som förvaras på kontot ägs direkt av kontoinnehavaren.
  3. För en kapitalförsäkring är skatten en definitiv källskatt som beräknas separat utan koppling till andra inkomster och utgifter i inkomstslaget kapital. Den schablonmässiga avkastningen på en kapitalförsäkring kan därför inte kvittas mot förluster och utgifter i kapital.
  4. Investeringssparkontot kan tillhandahållas av kreditinstitut och värdepappersbolag, men inte av försäkringsbolag.
  5. Kapitalförsäkringarna beskattas enligt lag om avkastningsskatt på pensionsmedel medan investeringssparkontot beskattas enligt inkomstskattelagen.
  6. Tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto är skyddat, upp till ett visst belopp, av insättningsgarantin och investerarskyddet.
  7. Den schablonmässiga avkastningen på ett investeringssparkonto kan kvittas mot förluster och utgifter i kapital.
  8. Kapitalunderlaget räknas inte ut på samma sätt för ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring.

Investeringssparkonto (ISK) är en enkel sparform där man kan spara i bland annat aktier och fonder. Du slipper att betala skatt för eventuella vinster. Du får istället för detta en schablonbeskattning på det du har på ditt konto. Du betalar en gång per år en skatt på dina tillgångars värde.
Det spelar ingen roll om du går med vinst eller förlust, du måste betala ändå. En fördel med ISK är att du slipper att deklarera olika affärer du gör på ditt konto. På det sättet är investeringssparkonto enkelt att använda.
Innan årsskiftet 2011/2012 då investeringssparkontot infördes så betalade man 30 procent i skatt på reavinster. Man kunde också göra avdrag för förluster. Med ett investeringssparkonto betalar du istället en viss procentsats i skatt oavsett vad du gör för vinster eller förluster.
Skillnaden mellan att spara på ett investeringssparkonto och att spara på ett vanligt konto där du sparar i fonder eller ha aktier i en depå, är alltså att du betalar en årlig schablonskatt på sparandet i stället för att betala skatt de gånger du säljer tillgångar med vinst.
Något som man ville uppnå med en ISK när man införde det vara att främja sparandet. Detta ville man göra genom att göra det möjligt att byta värdepapper utan att man skall behöva betala vinstskatt eller som det också heter reavinstskatt. Genom ISK så fick man också ett attraktivt alternativ till kapitalförsäkringar.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?